University of Oulu

Sosiaalisen median käytön vaikutukset yksilöön

Saved in:
Author: Niiranen, Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006242634
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Niiranen, 2020
Publish Date: 2020-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää sosiaalisen median käytön vaikutuksia yksilöön. Vaikutuksia tarkasteltiin paneutumalla ensin tutkimustietoon käytön motiiveista käyttäjien näkökulmasta, keräämällä tietoa sosiaalisen median käytön vaikutuksista käyttäjien sosiaaliseen pääomaan sekä paneutumalla moniajon vaikutuksiin.

Seuraavaksi tutkielmassa on kartoitettu sosiaaliseen mediaan muodostuneen riippuvuussuhteen syitä, esiintyvyyttä, sekä ylipäänsä yhteyttä sosiaalisen median käytön ja riippuvuuden välillä. Tutkimuksen aikana esille nousivat erityisesti kaksi tärkeää käsitettä, joilla vaikutti olevan olennainen merkitys ongelmallisen käytön muodostumisen kannalta: Sosiaalinen kompetenssi ja psykologinen haavoittuvuus.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena selvisi, että sosiaalisen median ongelmalliset vaikutukset vaikuttivat juontavan juurensa yksilöiden psykologisista piirteistä, joilla tiedetään olevan vaikutusta muidenkin negatiivisten vaikutusten ja riippuvuuksien syntyvyyden kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pekka Niiranen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.