University of Oulu

Globaalikasvatus ja siihen kuuluvat osa-alueet

Saved in:
Author: Väisänen, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006242642
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Väisänen, 2020
Publish Date: 2020-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaattitutkielma käsittelee globaalikasvatusta ja siihen kuuluvia osa-alueita. Tutkielman tarkoituksena on myös tuoda esille globaalikasvatukseen ja siihen liittyvien osa-alueiden yhtenäistäviä tekijöitä. Tutkimusmenetelmäni on kuvaileva, narratiivinen kirjallisuuskatsaus, joka mahdollistaa laajan, monipuolisen ja tiivistetyn katsauksen aiheesta.

Globaalikasvatus on näkökulma, joka on saanut alkunsa jo 1920-luvulta. Aluksi käytettiin termejä kansainvälisyyskasvatus ja monikulttuurisuuskasvatus. Nykyisin puhutaan globaalikasvatuksesta globaalistuvan maailman johdosta. Globaalikasvatuksen tavoitteena on luoda oikeudenmukainen, yhdenvertainen, suvaitsevainen, ymmärtäväinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava maailma kaikille.

Globaalikasvatus on laaja yleiskäsite, joka kätkee sisäänsä useita osa-alueita. Jotkut tutkimukset jakavat globaalikasvatuksen useampaan osa-alueeseen, mutta tässä tutkimuksessa käsittelen niistä keskeisimmät. Ne ovat ihmisoikeuskasvatus, rauhankasvatus, kulttuurienvälinen kasvatus, kehityskasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus.

Globaalikasvatus ja siihen kuuluvat osa-alueet pyrkivät samaan tavoitteeseen sekä ne jakavat samat yhteiset arvot. Tavoitteena on osaamisen kehittäminen, mahdollistaminen ja tietoisuuden lisääminen, kuitenkin pitäen painopisteen vastuullisessa ja aktiivisessa kansalaisessa. Ne pyrkivät myös avartamaan ihmisten mieltä ja katsetta, jotta ne omalta osaltaan edesauttaisivat oikeudenmukaisen, yhdenvertaisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan maailman syntymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Väisänen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.