University of Oulu

Muovijäte luomassa sosioekologista kaupunkiympäristöä : kehysanalyysi muovijätteen hallinnasta eri alueellisten skaalojen kautta

Saved in:
Author: Vikki, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006242644
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Vikki, 2020
Publish Date: 2020-06-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Viime vuosina on saattanut törmätä muovijätteeseen liittyvään uutisointiin monessa mediassa. Muovijäte tunkeutuu elämän useisiin osa-alueisiin, huomasimmepa sitä tai emme. Tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä monimutkaisiin muovijätekysymyksiin tarkastelemalla, miten muovijätteen hallintaa kehystetään ja millaista sosioekologista kaupunkiympäristöä siten tuotetaan. Aihetta on tarkasteltu eri alueellisten skaalojen kautta, jotka ovat Euroopan unioni, Suomen kansallinen taso ja paikallinen eli tässä tapauksessa Oulun kaupungin taso. Tutkielman aineisto koostuu viidestä (5) asiantuntijahaastattelusta ja kahdeksasta (8) dokumentista. Haastatteluihin on valittu Oulun alueen jätehallintaan liittyviä toimijoita, ja dokumentit edustavat joko jäte- tai muovihallintaan kuuluvia asiakirjoja eri institutionaalisten toimijoiden tasolla.

Urbaani poliittinen ekologia toimii tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä, jota sovellan aineistooni kehysanalyysin menetelmän kanssa. Muovijätteen toimintapoliittisiksi kehyksiksi nousi vihreä resurssitalous, holistinen jätehallinta ja luonnonvarat. Vihreän resurssitalouden -kehystä käytettiin vahvimmin Euroopan unionin ja Suomen kansallisen tason dokumenteissa, joissa korostettiin talouden ja teollisuuden roolia. Holistisessa jätehallinnassa ei korostettu muovijätettä muuhun jätehallintaan verrattuna, mikä nousi eniten esille Oulun paikallistason aineistossa. Luonnonvarat-kehys toi kaikkiin skaaloihin osin yhteisen muovijätteen määritelmän, eli muovijäte on luonnonvarojen tehotonta käyttöä.

Muovijätteen toimintapoliittisten kehysten pohjalta luotu sosioekologinen kaupunkiympäristö saattaa vaihdella sen mukaan mitä kehystä painotetaan eniten. Yleisesti kaupunkiympäristöä halutaan muuttaa tehokkaaksi materiaalikierron ympäristöksi, jossa teollisuuden tuottamat tuotteet ovat helposti kuluttajan kierrätettävänä sekä tuotesuunnittelun että kaupungin tarjoaman infrastruktuurin kautta. Muovijätteen hallinnan kysymykset eivät ole kuitenkaan helppoja, ja ne luultavasti pysyvät julkisen keskustelun aiheena vielä pitkään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Vikki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.