University of Oulu

Lukuteoriaa lukion pitkässä matematiikassa

Saved in:
Author: Heiniemi, Marianne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006242658
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Heiniemi, 2020
Publish Date: 2020-06-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia, jossa tuotetaan oppimateriaali lukion pitkän matematiikan kurssille MAA11: Lukuteoria ja todistaminen. Oppikirja on tarkoitettu avoimeksi materiaaliksi kaikkien halukkaiden käyttöön. Tässä projektissa kurssi on jaettu viiteen osaan kaikkien oppikirjan tekijöiden kesken. Tämä osa on oppikirjan viimeinen osa ja se käsittelee alkulukuja ja jaollisuuslauseita. Tutkielma sisältää perusteluosan oppikirjalle, varsinaisen oppimateriaalin sekä opettajan oppaan ja harjoitustehtävien vastaukset. Perusteluosaan kuuluu katsaus lukion opetussuunnitelmiin, oppikirjan yleiset tavoitteet sekä kuvaukset oppikirjassa käytettävistä tehtävätyypeistä. Oppikirjan tehtävät perustuvat Opetushallituksen vuonna 2015 ja 2019 laatimiin Lukion opetussuunnitelman perusteisiin sekä erilaisiin tieteellisiin artikkeleihin. Tavoitteita ja tehtävätyyppejä käsittelevät artikkelit ovat yhteiset kaikille tämän oppikirjan tekijöille. Näistä artikkeleista oppikirjan tekijät ovat valinneet kaikkiin oppikirjan osioihin yhteiset tehtävätyypit ja tavoitteet, jotka ovat myös perusta tälle oppikirjalle. Näiden lisäksi perusteluosa sisältää perustelut oppikirjan kaikille pohdintatehtäville. Pohdintatehtävät perustellaan edellä mainittujen lisäksi muilla tieteellisillä artikkeleilla. Artikkelit liittyvät matematiikan oppimiseen ja opettamiseen ja siten tukevat oppikirjaan valittuja tehtäviä.

Opetusmateriaali koostuu pohdintatehtävistä, teoriasta ja harjoitustehtävistä. Tämä oppikirjan osio alkaa alkulukujen käsittelyllä. Alkulukuja käsittelevässä osiossa opetellaan alkuluvun käsite, erilaisia työkaluja alkuluvun määrittämiseksi ja tutkimiseksi sekä alkulukujen ominaisuuksia. Alkulukujen käsittelyyn liittyy Aritmetiikan peruslause ja Eukleideen lause. Opiskelussa käytetään hyödyksi aiemmin oppikirjasta opittuja tietoja kuten todistamista ja suurimman yhteisen tekijän ja pienimmän yhteisen monikerran käsitteitä. Alkulukujen jälkeen käsitellään jaollisuuslauseita. Jaollisuuslauseisiin kuuluu jaollisuus alkuluvuilla, johon liittyy Eukleideen lemma ja Aritmetiikan peruslauseen yksikäsitteisyys. Viimeisenä aiheena oppimateriaalissa on kokonaislukujen jaollisuussääntöjä. Oppiminen tapahtuu materiaalissa olevien pohdintatehtävien avulla. Pohdintatehtävissä opiskelija rakentaa itselleen uutta tietoa annetun informaation ja aiemmin oppimansa tiedon avulla. Pohdintatehtäviä tukemassa on teoriaa sekä harjoitustehtäviä. Oppimateriaalin jälkeen kirjassa on opettajan opas, joka sisältää vastauksia ja vihjeitä pohdintatehtäviin. Materiaalin lopussa on lisäksi vastaukset harjoitustehtäviin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marianne Heiniemi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.