University of Oulu

FFT-perustainen spektrianalyysi USRP-ohjelmistoradioalustalla

Saved in:
Author: Aho, Juha-Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006272699
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-M. Aho, 2020
Publish Date: 2020-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tutustutaan tehotiheysspektrin estimoinnissa käytettyihin menetelmiin ja käytetään USRP-2900 ohjelmistoradiota spektrianalysointiin. Mittauskaistaksi valittiin WLAN-kaista, mutta työssä käytetyllä menetelmällä voi suorittaa mittauksia myös muilla kaistoilla. Työssä käytetyllä menetelmällä mittaus voidaan tehdä kaistalta, jonka kaistanleveys ylittää laitteen suurimman hetkellisen kaistanleveyden. USRP-2900 laitteen ohjaamiseen ja spektrin analysointia varten laadittiin Matlab-ympäristössä koodi. Koodissa luotiin tehotiheysspektri signaalista FFT-perustaisen Welch-menetelmän avulla. Työssä myös pohdittiin USRP-2900 ohjelmistoradion sopivuutta spektrianalysointiin.

FFT based spectrum analysis using USRP software defined radio platform

Abstract

In this work I research information about methods used in power density spectrum estimation and use USRP-2900 software radio to do spectrum analysis. WLAN band was chosen as a measurement band, but other bands can also be measured using this method. Measuring method used in this work can be used to measure a bandwith which exceeds the maximum transient bandwith of the measuring equipment. For controlling USRP-2900 and spectrum analysing I wrote a script in Matlab. In the code a power density spectrum was created from the signal using FFT based Welch’s method. In this work the suitability of USRP2900 in spectrum analysis was also evaluated.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha-Mikko Aho, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.