University of Oulu

Oura-sormuksen ja Polar-rannekkeen keräämän fyysisen aktiivisuus tiedon vertailu Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986 pilotissa

Saved in:
Author: Oikarinen, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202006272702
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Oikarinen, 2020
Publish Date: 2020-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työtarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla Oura-sormuksen ja Polar Active-rannekkeen päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrää ja selvittää oliko tutkimushenkilöillä eroja vapaapäivien ja työpäivien aktiivisuudessa.

Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 30 henkilöä. Yhtäaikaista aktiivisuusdataa saatiin 22 (73 %) henkilöltä ja vapaapäiviä ja työpäiviä pystyttiin vertailemaan 12 (40 %) henkilöltä. Tutkimushenkilöt pitivät molempia aktiivisuusmittareita kahden viikon ajan ja täyttivät tältä ajalta myös päiväkirjaa, johon merkattiin vapaapäivät, työpäivät, ”valot pois”-aika, heräämisaika ja lisätietoihin mm. päiväunet tai mittareiden riisumiset. Tutkimusdataa vertailtiin Microsoft excel-ohjelmalla.

Tulokset: Yhtäaikaista dataa saatiin keskimäärin 6,6 päivän ajalta. Mittareiden mittaavat aktiivisuuden korreloivat keskenään, niin aktiivisuustasoittain, kuin kokonaisaktiivisuuden mittauksessa, yksittäisiä suurempia heittoja lukuun ottamatta. Aktiivisuustasojen MET-minuuttien keskimääräiset korrelaatiot olivat tasoittain 1–4: 0,64 (p<0,001), 0,78 (p<0,001), 0,70 (p=0,38), 0,56 (p<0,001) ja kokonaisaktiivisuudelle (tasot 2–4) 0,81 (p<0,001). Vapaapäivien ja työpäivien välinen aktiivisuus erosi merkittävästi yhdellä tutkimushenkilöllä (Oura p=0,007 ja Polar p=0,001), muilla henkilöillä ero ei ollut merkittävä vapaapäivien ja työpäivien välillä (p>0,05).

Johtopäätökset: Oura-sormuksen ja Polar Active-rannekkeen mittaavat päivittäisen aktiivisuudet korreloivat keskenään, vaikka joitakin eroja yksittäisten mittauspäivien välillä oli. Vapaapäivien ja työpäivien aktiivisuudessa ei ollut merkittävää eroa.

Comparison of the physical activity measurements between Oura-ring and Polar-bracelet at the pilot study of the 1986 North Finland birth cohort

Abstract

Objective: The objective of this study was to compare daily physical activity measurements between Oura-ring and Polar-bracelet and figure out if there were differences in physical activity between workday and a rest day.

Methods: 30 participants were participated in this study. Simultaneous active data were measured from 22 (73 %) participants and workdays and rest days was compared from 12 (40 %) participants. Participants wore both devices and wrote diaries for two weeks. In diaries participants wrote down workdays, rest days, “lights off”-time, wakeup time and to additional information naps and if the devices were taken off. All the data was compared with Microsoft excel.

Results: Average number of days when the data was simultaneous were 6,6. Differences between the devices on the total physical activity and the activity levels were detected, but the average correlation of MET-minutes correlated between Oura and Polar active measurements at the activity levels 1–4 with 0,64 (p<0,001), 0,78 (p<0,001), 0,70 (p=0,38), 0,56 (p<0,001) and for the total physical activity (levels 2–4) 0,81 (p<0,001). In only one case physical activity between workdays and rest days was significant (Oura p=0,007 and Polar p=0,001). For other participants differences were not significant (p>0,05).

Conclusion: Daily activity measurements between Oura-ring and Polar-bracelet were pretty close each other and only in few individual cases bigger differences were detected. Between workdays and rest days there was not significant differences in physical activity.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Oikarinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.