University of Oulu

Vieraskielisen lapsen suomen kielen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Vaitiniemi, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202007012713
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Vaitiniemi, 2020
Publish Date: 2020-07-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkielman tavoitteena on kuvata, kuinka toista kieltä opitaan, mitkä asiat siihen vaikuttavat ja kuinka suomen kielen oppimista voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Tutkielma on tehty varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilöstö on tietoinen lapsen kielen kehityksen tukemisesta, oli äidinkieli mikä tahansa.

Vieraskielisen lapsen suomen kielen oppimiseen vaikuttaa moni asia lapsen elämässä ja kielen kehityksen tukikeinoja on paljon. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee olla tietoinen eri menetelmistä ja tukimuodoista, jotta vieraskieliset lapset voivat osallistua toimintaan samalla tavalla kuin suomea äidinkielenään puhuvat lapset. Varhaiskasvatuksessa suomen kielen oppimista tuetaan muun muassa arjen vuorovaikutustilanteissa. Vieraskielinen lapsi pyrkii kommunikoimaan muiden lasten ja aikuisten kanssa samalla kielellä. Halu kommunikoida muiden kanssa motivoi lasta oppimaan kieltä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee tiedostaa, että vieraskielinen lapsi keskittyy yleensä esimerkiksi leikkitilanteessa sanastoon ja kieleen enemmän, kuin suunnitellulla aamutuokiolla. Näin ollen on tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilöstö kiinnittää jatkuvasti huomiota omaan puhekieleensä. Tutkielmassa avataan myös erilaisia suomi toisena kielenä -menetelmiä. Kaikki tässä tutkielmassa mainitut suomi toisena kielenä -menetelmät on valittu sillä perusteella, että jokaista menetelmää olisi mahdollisimman helppo käyttää arjessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Vaitiniemi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.