University of Oulu

Ruokahävikin syntyminen ja sen seuranta Oulun kotitalouksissa

Saved in:
Author: Koivuniemi, Konsta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202007042725
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Koivuniemi, 2020
Publish Date: 2020-07-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön aiheena on ruokahävikki ja sen syntyminen kotitalouksissa. Ruokahävikki on ihmiselle syötäväksi tarkoitettua ruokaa, joka on päätynyt jätteeksi. Työssä suoritetaan ruokahävikin seurantatutkimus kahden oululaisen kerrostaloyhtiön jätteenlajittelupisteellä. Työn kirjallisen tutkimuksen tavoitteena teoriaosuudessa on selvittää ruokahävikin syntymisen syitä sekä sen vaikutuksia. Kirjallisessa osuudessa tutkitaan myös aikaisempia Suomessa tehtyjä ruokahävikkitutkimuksia. Seurantatutkimuksen tavoitteena on selvittää ruokahävikin määrä polttokelpoisen jätteen jätejakeessa. Suoritetun seurantatutkimuksen tuloksia verrataan jo olemassa oleviin valtakunnallisiin hävikkitutkimuksiin.

Kolme viikkoa kestäneen seurantatutkimuksen aikana ruokahävikkiä löydettiin kahdesta jätteenkeräyspisteestä yhteensä noin 28,4 kilogrammaa 84 asuntoa kohti. Määrä on pienempi kuin valtakunnallisissa arvioissa, mutta eroa arvioihin selittää tutkimusmenetelmien erilaisuus; edelliset arviot perustuvat kuluttajien itse suorittamaan hävikkiseurantaan, kun taas tässä työssä seurattiin vain taloyhtiöiden polttokelpoisen jätteen jäteastioiden sisältöä. Kerätty ruokahävikki sisälsi monipuolisesti erilaisia elintarvikkeita, kuten esimerkiksi maitotuotteita, valmisruokia, hedelmiä sekä leipää ja muita kuivatuotteita. Havaittiin myös aistinvaraisesti, että osa jäteastiassa olevasta hävikkiruoasta oli syömäkelpoista. Tulokset osoittavat, että ruokahävikki on ongelmana edelleen ajankohtainen Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa. Jäteastioissa oleva syötävä ruoka voitaisiin osittain hyödyntää sellaisenaan.

The generation and monitoring of food waste in the households of Oulu

Abstract

The subject of this bachelor’s thesis is food waste and its generation in the households. In this thesis an empirical research is conducted, in which the amount of food waste is monitored in two apartment buildings in Oulu. The goal of the literary research is to determine the causes and effects of food waste. Previous research findings on food waste in Finland are also viewed. The goal of the monitoring research is to determine the amount of food waste among combustible waste. The findings of the conducted research are compared to the previous national estimates.

A total of 28,4 kilograms of food waste for 84 apartments was found during the three weeks of monitoring. The amount is smaller than the national estimates, but the difference may occur due to different research methods; previous estimates are based on a monitoring research conducted by consumers themselves in their homes, whereas in this thesis the waste containers were being monitored. The food waste found consisted of diversely different groceries, such as dairy products, convenience food and fruits, as well as bread and other dry products. It was also found that part of the food waste in the waste containers was edible. The results show that food waste is still a relevant problem in high-income countries, such as Finland. The edible foodstuff inside the waste containers could be partially utilized as such.

see all

Subjects:
Copyright information: © Konsta Koivuniemi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.