University of Oulu

Värien näkemisen fysiikkaa

Saved in:
Author: Karlsson, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202007062736
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Karlsson, 2020
Publish Date: 2020-07-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan värihavaintoon johtavia tekijöitä fysiikan kannalta. Ihmisen väriaistimus syntyy monen tekijän summana; värien näkemisen edellytyksenä on valonlähde, jonka tuottama valo kulkeutuu joko suoraan tai heijastuen eri pinnoilta kohti silmää, jossa valolle herkät fotoreseptorisolut reagoivat valoärsykkeeseen ja muodostavat signaalin aivoille saadusta ärsykkeestä. Aivoissa ärsyke tulkitaan valoksi ja saadaan muodostettua käsitys sen väristä.

Tutkielmassa lähdetään liikkeelle tarkastelemalla valoa ja sen fysikaalisia ominaisuuksia, joilla on vaikutusta valon väriin. Värin näkemiseen liittyvät valon ominaisuuksien lisäksi oleellisena osana myös ihmissilmä ja -aivot, joten tutkielman lopulla käydään läpi perusperiaatteiden kautta, miten värihavainto syntyy silmän ja aivojen yhteistyön tuloksena. Koska väriaistimukseen liittyvät silmän ja aivojen toiminta, ei ole olemassa vain yhtä käsitystä siitä, mitä väri on ts. kaikki ihmiset näkevät tai kokevat värejä eri tavoilla. Eroavaisuudet värihavainnoissa, kuten erilaiset värisokeudet, johtuvat silmän tai aivojen fysiologisista eroavaisuuksista. Tässä tutkielmassa jätetään kuitenkin tarkastelematta näistä tekijöistä johtuvia eroja värihavainnoissa. Fysikaalisesti väriä voidaan pitää valon eri aallonpituuksista ja niiden välisistä voimakkuuseroista koostuvana ilmiönä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Karlsson, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.