University of Oulu

The growth of ICT4D : impact in educational system in developing countries

Saved in:
Author: Bui Le Ba, Vuong1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202007302748
Language: English
Published: Oulu : V. Bui Le Ba, 2020
Publish Date: 2020-08-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Problems in developing countries have been an issue for a long time. ICT4D was initiated to solve these problems, at least to ease the current problems to make living standard a bit better. ICT4D stands for information and communication for development, which uses advanced technology to bring opportunities for the people in many fields, such as in education.

The term “developing countries” is hard to define, since it is defined by people from developed countries, but in this thesis, I will go through the definition and variables that defines the term. People think that money could solve the problem, but in fact it cannot stop the problems, but by using it to educate people, we can make use of the knowledge learned and thus improve people’s future.

In this thesis, I will introduce ICT4D and the evolution of ICT4D, what kind of changes it has gone through to become what it is now. I will also define developing countries from few points of views and also defining human development index (HDI) and means for a better living standard. Next, I will talk about the education and how it could improve the living standard when implementing it properly and how ICT4D is having and could have an impact on the education in developing countries. Also, I will introduce few challenges that could be problematic but not impossible to solve and how huge of a digital divide is between developing and development countries. All of these affect the educational system in developing countries, and is considered as a highly important matters in digital economy, fortunately we have many movements such as ICT4D to tackle these issues

Tiivistelmä

Kehitysmaiden ongelmat ovat olleet keskusteluaiheena jo pitkään. ICT4D-liike pantiin alulle ratkaisemaan näitä ongelmia tai ainakin helpottamaan nykyisiä ongelmia parantaakseen ihmisten elintasoa hieman paremmaksi. ICT4D tarkoittaa “tietoa ja viestintää kehitykselle”, jonka tarkoituksena on käyttää edistynyttä teknologiaa tarjoamaan mahdollisuuksia ihmisille monilla aloilla, kuten koulutusaloilla.

“Kehitysmaat” käsitteenä on vaikea määritellä, sillä sana “kehitysmaat” ovat määritelleet maat, joissa teknologia on nykyaikaista ja arkipäiväistä. Tässä opinnäytetyössä käyn kuitenkin läpi ne muuttujat, jotka määrittelevät kyseisen termin. Monet ajattelevat, että raha voisi ratkaista näitä ongelmia, mutta tämä ei kuitenkaan ole totta, vaikkakin ongelmat helpottuvat hetkeksi, ongelma on vielä olemassa. Vain kouluttamalla ihmisiä ja hyödyntämällä nykyteknologiaa ja oppimaamme tietoa, voimme ratkaista ongelmia kehitysmaissa.

Tässä työssä käyn läpi termin ICT4D:n ja sen evoluution, sekä millaisia ​​muutoksia se on käynyt läpi tullakseen sellaiseksi kuin se nyt on. Aion määritellä myös kehitysmaat muutamasta näkökulmasta ja myös inhimillisen kehityksen indeksin (HDI) ja keinoja paremman elintason saavuttamiseksi. Seuraavaksi opinnäytetyössäni puhun koulutuksesta ja kuinka se voisi parantaa kehitysmaiden elintasoa, kun sitä pannaan täytäntöön sopivalla tavalla ja miten ICT4D voi vaikuttaa kehitysmaiden koulutukseen. Aion myös esitellä muutamia haasteita, jotka voivat olla ongelmallisia, mutta joita ei ole mahdotonta ratkaista, ja miten valtava digitaalinen kuilu on kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välillä. Kaikki mainitut asiat vaikuttavat kehitysmaiden koulutusjärjestelmään, ja näitä pidetään erittäin tärkeänä digitaalitalouden aikana, onneksemme meillä on monia liikkeitä, kuten ICT4D, jotka ovat valmiita ratkaisemaan näitä ongelmia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vuong Bui Le Ba, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.