University of Oulu

Sulautettujen suorittimien muistityypit ja niiden käyttö

Saved in:
Author: Parkkinen, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008012749
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Parkkinen, 2020
Publish Date: 2020-08-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä käydään aluksi läpi sulautetuissa prosessorilaitteissa käytettäviä muistityyppejä ja niiden toteutustapoja. Muisteja on haihtuvia ja haihtumattomia. Nopeus ja hinta erottavat haihtuvat muistit toisistaan. Haihtumattomien muistien erot tulevat lähinnä ohjelmointiajasta ja ohjelmointikertojen lukumäärästä, mutta pieniä eroja on myös virrankulutuksessa. Työn lopussa käydään esimerkinomaisesti läpi PIC24F-tyyppisen mikrokontrollerin muistirakenne, joka koostuu flash-ohjelmamuistista ja EEPROM-datamuistista, ja kerrotaan muutama sana reaaliaikakellopiireistä ja niiden käyttämästä muistista. Reaaliaikakellopiireissä on monesti muutamia kymmeniä tavua sekä haihtumatonta, että haihtuvaa muistia.

Memory types of integrated processors and their usage

Abstract

This work first reviews the types of memory used in integrated processor devices and implementations of the memory types. Memories are volatile or non-volatile. Speed and price separate volatile memories from each other. The differences in non-volatile memories come mainly from the programming time and the number of programming times. There are also small differences in power consumption. At the end of the work, the memory structure of the PIC24F type microcontroller is reviewed as an example. This memory structure consists of flash program memory and EEPROM data memory. Also, the study has few words about realtime clock circuits and the memory used by them. Real-time clock circuits often have a few dozen bytes of both non-volatile and volatile memory.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Parkkinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.