University of Oulu

Suoran ja epäsuoran ohjeistuksen vaikutus oppimiseen

Saved in:
Author: Heikkinen, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008152792
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Heikkinen, 2020
Publish Date: 2020-08-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaitala, Arja
Pellikka, Anne
Loukola, Olli
Reviewer: Rytkönen, Seppo
Pellikka, Anne
Description:

Tiivistelmä

Oppimistapahtumaan liittyy keskeisesti opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen järjestäminen erilaisten opetusmenetelmien ja työtapojen avulla. Opettaja välittää työssään sosiaalista informaatiota sekä suorasti että epäsuorasti työtapana toimivan ohjeistuksen välityksellä. Puolestaan oppija käyttää vastaanotettua informaatiota esimerkiksi uusien taitojen oppimiseen ja parantaakseen oppimistulostaan, jolloin oppimisen ja informaationkäytön välillä vallitsee vuorovaikutus. Tutkimuksessa tutkittiin suoran ja epäsuoran ohjeistuksen vaikutusta oppimiseen kokeellisesti loogista päättelyä vaativan ongelmanratkaisutehtävän avulla. Ongelmanratkaisutehtävänä käytettiin Jumping Frogs -tietokonepeliä, ja tutkimusjoukon muodostivat Oulun yliopiston biologian opiskelijat (N=75). Kokeessa selvitettiin oppimistulosta mittaamalla suoritusaikaa, siirtojen määrää ja tehtävässä onnistumisten määrää. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla koehenkilöiden kokemuksia omasta oppimisestaan ja loogisuudestaan. Tutkimuksen tuloksissa ei korostunut sosiaalisen ja suoran informaation eli suullisen ohjeistuksen vaikutus oppimiseen, vaan sosiaalinen ja epäsuora informaatio eli kirjalliset ohjeet olivat parempi vaihtoehto oppimisen kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Heikkinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.