University of Oulu

Exploring challenges in overseas teachers’ cross-cultural adjustment

Saved in:
Author: O'Rourke, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008202832
Language: English
Published: Oulu : A. O'Rourke, 2020
Publish Date: 2020-08-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The landscape of teaching has been undergoing drastic changes and teachers are taking up posts in schools overseas at higher rates than ever before. Teachers entering unfamiliar cultural contexts find themselves having to adjust to both a new work environment and a new host culture. Although poor adjustment has been linked to weaker job performance and higher turnover rates, the field of overseas teachers’ experiences remains relatively unexplored. Henceforth the purpose of this literature review is to compile and analyze existing literature on overseas teachers’ challenges to cross-cultural adjustment in order to further the understanding of teachers’ adjustment processes. It is intended that this research, through a better understanding of challenges faced by teachers, may provide some basis for developing cross-cultural training and/or other methods of facilitating support, such as induction.

The findings of this literature review indicate that teachers working overseas experience various challenges in both host culture adjustment and work adjustment. It is suggested that as opposed to underestimating challenges, teachers ought to be prepared to experience some degree of difficulty in their relocation. Many of the challenges described derive from teachers’ familiar approaches and beliefs being rendered inappropriate within their new cultural context. It is argued that in order to achieve successful adjustment, overseas teachers need to be flexible in their work and simultaneously confront their preconceived notions of teaching and what it means to be a teacher. Furthermore, leadership is also recognized as a significant factor in successful adjustment, especially for the purpose of providing suitable induction and/or other means of support for overseas teachers.

Ulkomailla työskentelevien opettajien kohtaamia haasteita kulttuurienvälisessä sopeutumisessa

Tiivistelmä

Opettajat muuttavat ulkomaille töihin enemmän kuin koskaan ennen. Kun opettaja muuttaa ulkomaille töihin, hän joutuu sopeutumaan uuteen työhön ja vieraaseen kulttuuriin. Tutkimus ulkomailla työskentelevien opettajien kokemuksista on vähäistä, vaikka heikko sopeutuminen on liitetty alisuoriutumiseen töissä sekä opettajien päätökseen luopua työstä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota ja analysoida olemassa olevaa tutkimusta ulkomailla työskentelevien opettajien kokemista haasteista kulttuurienvälisessä sopeutumisessa. Tarkoitus on lisätä tietoa opettajien sopeutumisprosesseista, jotta sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi koulutuksen tai muun tuen kehittämisessä.

Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittavat, että ulkomailla työskentelevät opettajat kohtaavat moninaisia haasteita sekä kohdemaan kulttuuriin että työhön sopeutumisessa. Näiden tuloksien perusteella ehdotetaan, että haasteita ei pitäisi vähätellä vaan pikemminkin opettajien pitäisi olettaa, että he tulevat kokemaan jonkin tason vaikeuksia sopeutumisessaan. Suurin osa ilmenevistä haasteista johtuu siitä, että opettajille tutut lähestymis- ja toimintatavat sekä uskomukset eivät enää päde uudessa kulttuurissa. Tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että sopeutuminen edellyttää opettajilta joustavuutta työssään sekä opettamiseen liittyvien ennakkokäsityksien kyseenalaistamista. Myös se, miten kouluyhteisöä johdetaan vaikuttaa opettajien sopeutumiseen. Johdolla on suuri merkitys siinä, miten koulutusta kehitetään ja millaista tukea on tarjolla sopeutumisen helpottamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina O'Rourke, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.