University of Oulu

Lentokoneiden ohjausjärjestelmät ja niiden toimintaperiaatteet

Saved in:
Author: Rantanen, Jami-Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008222857
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-S. Rantanen, 2020
Publish Date: 2020-08-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä perehdytään lentokoneiden ohjausjärjestelmiin sekä niihin liittyviin osa-alueisiin, kuten ohjainpintoihin ja niiden aerodynamiikkaan. Ohjausjärjestelmien toiminnan ymmärtämiseksi työssä käydään läpi aerodynamiikan- sekä mekaniikan perusteita. Aihetta pohjustetaan ohjausjärjestelmien historialla ja lopuksi tutkitaan, mitä moderneja ratkaisuita ja tulevaisuuden innovaatioita on kehitteillä aiheeseen liittyen.

Työssä sivutaan lentokoneisiin liittyviä turvallisuusnäkökulmia sekä käydään läpi yksittäinen case-tapaus, jonka tarkoitus on laskennallisesti perehdyttää ohjaukseen liittyviin aerodynaamisiin ilmiöihin. Työn tulos ovat tiivis ja ytimekäs kattaus ohjausjärjestelmien parissa, sillä ala-aiheiden tarkempi tarkastelu olisi pidentänyt työtä tarpeettoman pitkäksi.

Flight control systems, operations and their improvement over time

Abstract

The Bachelor’s thesis focuses on aircraft flight control systems and related areas such as control surfaces and their aerodynamics. In order to understand the operation of flight controls, the work covers the basics of aerodynamics and related mechanics. The work starts from the history of control systems and finally explores what modern solutions and future innovations are being developed in relation to the topic.

The paper deals with the safety and comfort aspects of airplanes and examines a single case-study, which is intended to provide a calculation-based introduction to the aerodynamics of flight controls. The result of the work is a brief and compact overview of the flight control systems, as a closer examination of the sub-topics would have prolonged the work unnecessarily.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jami-Santeri Rantanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.