University of Oulu

Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsä- ja puurajoihin vuoristoalueilla : esimerkkialueina Afrikan ylänköalueet, Alpit ja Skandit

Saved in:
Author: Laukkanen, Ninni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008222861
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Laukkanen, 2020
Publish Date: 2020-08-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Maapallon ilmasto on vaihdellut luonnollisesti kautta aikojen, mutta viimeisimmän vuosisadan aikana se on lämmennyt voimakkaimmin. Tämä lämpeneminen on seurausta ilmastonmuutoksesta, jonka on tutkittu johtuvan ihmistoiminnan synnyttämistä kasvihuonekaasupäästöistä. Tällä muutoksella on vaikutusta ympäristöön, sillä ilmastolla on hallitseva rooli kasvillisuuden jakautumisessa maapallolla. Maapallon lämpenemisen odotetaankin siirtävän kasvilajeja ja bioklimaattisia vyöhykkeitä korkeammille leveysasteille sekä vuoristoilla korkeammalle rinteillä. Tämän LuK-tutkielman tarkoitus on selvittää aiemman kirjallisuuden ja tapaustutkimusten avulla, miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsä- ja puurajoihin vuoristoilla. Monet tutkimukset viittaavat siihen, että vuoristojen elinympäristöt ovat herkimpiä ilmastonmuutokselle globaalilla tasolla ja siksi ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvätkin jyrkimmin ja nopeimmin juuri näillä yllä mainituilla alueilla. Ilmaston lämpeneminen on viime vuosisadan aikana saanut aikaan vaihtelevia muutoksia vuoristojen puurajoilla ympäri maapalloa — osa niistä on siirtynyt huimia harppauksia korkeammalle, toiset taas eivät ole muuttuneet juuri lainkaan. Esimerkiksi Skandeilla puuraja on noussut, kun taas Afrikan ylänköalueilla se on pysynyt samalla korkeudella. Taustalla näihin eroihin vaikuttavat puun kasvua rajoittavat tekijät, jotka vaihtelevat eri vuoristoilla ja niiden osilla. Erot voivat myös johtua lämpötilan muutoksista, jotka ovat alueellisesti epäyhtenäisiä, sillä viime vuosisadan aikana osa maapallon alueista on viilentynyt lämpenemisen sijaan. Todennäköisemmin puuraja on kuitenkin liikkunut korkeammalle alueilla, joilla talven lämpötila on kohonnut voimakkaimmin. Näin ollen korkeat leveyspiirit ja niillä sijaitsevat vuoristot tulevat todennäköisemmin kohtaamaan suurimman muutoksen lämpötilojen kasvussa ja puurajan siirtymisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ninni Laukkanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.