University of Oulu

Structure from Motion -fotogrammetria luonnonmaantieteellisessä tutkimuksessa

Saved in:
Author: Hentunen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008222862
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hentunen, 2020
Publish Date: 2020-08-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Structure from Motion -fotogrammetrian ja dronen yhdistäminen voi tarjota käyttökelpoisia ja edullisia ratkaisuja korkeusmallien luomiseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on kirjallisuuden perusteella perehtyä metodin käyttöön luonnonmaantieteellisessä tutkimuksessa, ja tarjota vastaus kahteen tutkimuskysymykseen: kuinka tarkkoja metodilla tuotetut korkeusmallit ovat verrattuna yleisesti käytettyihin korkeusmalleihin, sekä kuinka metodia on aiemmin hyödynnetty luonnonmaantieteellisessä tutkimuksessa, ja kuinka sitä tulevaisuudessa voidaan edelleen hyödyntää.

Structure from Motion on fotogrammetrinen metodi, joka perustuu kohteiden tunnistamiseen toisiaan leikkaavista, eri suunnista kuvatuista kuvista, mahdollistaen näin korkeusmallien luomisen. Metodin tarkkuuteen vaikuttaa suuri määrä erinäisiä tekijöitä, muun muassa käytettävä kamera, kuvauskorkeus, kuvattavan pinnan tekstuuri, sekä käytettävä ohjelmisto.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella metodilla tuotettavat korkeusmallit voivat olla riittävän tarkkoja tutkimuskäyttöön, kunhan edellä mainitut epävarmuustekijät tunnistetaan ja huomioidaan prosessin aikana. Metodilla on tutkittu etenkin geomorfologista muutosta, kuten eroosiota. Suurella osalla aikaisemmasta tutkimuksesta on ollut motiivina validoida metodia eri tutkimuskohteissa varsinaisen uuden tiedon tuottamisen sijaan. Tulevaisuudessa metodi ottanee paikkansa kaukokartoituskentältä pienehköjen tutkimusalueiden suuriresoluutioisena ja responsiivisenä metodina.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Hentunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.