University of Oulu

Tulevaisuuden ilmastonmuutos Suomessa : vaikutukset lämpötilaan, sademäärään ja tulviin vuoteen 2100 mennessä

Saved in:
Author: Letola, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008222863
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Letola, 2020
Publish Date: 2020-08-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomessa. Ilmastonmuutoksella katsotaan olevan laaja-alaisia vaikutuksia koko maapallolle, joiden tutkiminen ja ymmärtäminen on hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Aiheen laajuuden vuoksi tässä työssä keskitytään ainoastaan vaikutuksiin koskien lämpötilaa, sademäärää sekä tulvia. Maapallolla, ja sitä kautta myös Suomessa on jo havaittavissa muutoksia, joiden katsotaan johtuvan joko suoraan tai epäsuorasti ilmastonmuutoksesta.

Lämpötiloja ja sademääriä on Suomessa mitattu jo useita vuosikymmeniä, jopa teollisen vallankumouksen alusta saakka. Näin ollen on pystytty havaitsemaan muutoksia, niiden trendejä ja voimakkuuksia tähän päivään asti. Nykypäivänä ihmistoiminnan aiheuttamat voimakkaat kasvihuonekaasupäästöt lämmittävät maapallon ilmakehää, joka edelleen vaikuttaa ilmastoon globaalilla-, alueellisella- sekä paikallisella tasolla. Sen sijaan tulvat ovat Suomessa tuttu, jokavuotinen ilmiö, johon ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessa yhä enemmän. Tulvien voimakkuuteen vaikuttaa lämpötilan ja sademäärän muutoksien lisäksi merenpinnan nousu, jota myös tarkastellaan tässä tutkielmassa.

Tässä tutkielmassa esitetyt tulokset perustuvat ilmastonmuutosta sekä Suomen ilmastoa käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, joiden pohjalta on pyritty rakentamaan kokonaisvaltainen kuva odotettavissa olevista muutoksista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Letola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.