University of Oulu

Tärpätin talteenoton toimivuus tuotannon vaihdellessa

Saved in:
Author: Heino, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008252871
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Heino, 2020
Publish Date: 2020-08-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli selvittää Stora Enson Oulun sellutehtaan tärpättilinjan toimivuutta tuotannon vaihteluiden aikana ja tutkia riittääkö erityisesti tärpätin talteenottoon käytetyn dekantterin kapasiteetti uudistuvilla tuotantomenetelmillä. Työssä tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella nykyisen dekantterin tilavuus voisi olla riittävä tuotannon pysyessä tasaisena ja häiriöidenollessa minimissään. Uuden dekantterin hankkimisella voitaisiin saada tasaisempaa tuotantoa ja häiriötilanteissa se olisi nopeampi reagoimaan muutoksiin.

Työn soveltavassa osassa materiaalina käytettiin pääasiassa Stora Enson Oulun tehtaan automaatiojärjestelmään tallennettua mittausdataa, sekä tutkimustietoa kirjallisuudesta ja yrityksen sisäisistä raporteista liittyen tärpätin talteenottoon. Tärkeimpänä tuloksena havaittiin, että dekantterin nykyinen kapasiteetti voi olla riittävä. Uuden dekantterin hankkiminen olisi parempi vaihtoehto, mikäli viive muussa linjassa muuttuu. Tuotantonopeutta vaihdellessa dekantteri todennäköisesti kuormittuu, eikä pysty erottamaan vettä tärpätistä riittävän hyvin. Tulosten yleistäminen on haastavaa muihin tilanteisiin, koska linjoissa on paljon vaihtelua. Tämän tutkimuksen tuloksista on apua, jos jatketaan tärpättilinjan toiminnan tutkintaa tällaisenaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Heino, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.