University of Oulu

Hermostopienan kehitys

Saved in:
Author: Laine, Jens1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008252882
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Laine, 2020
Publish Date: 2020-08-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Hermostopiena on selkärankaisten alkionkehityksen aikana esiintyvä monikykyisitä soluista muodostuva väliaikainen rakenne, jonka solut vaeltavat joka puolelle alkiota, lopulta erilaistuen moniksi eri rakenteiksi. Hermostopienan muodostumisella on ollut tärkeä rooli selkärankaisten evoluutiossa, sen solujen vaellus jakaa piirteitä syövän metastaasin kanssa ja monet ihmisillä esiintyvät syndroomat johtuvat sen kehityshäiriöistä.

Näistä piirteistä johtuen hermostopienasta on tullut houkutteleva kohde kehitys- ja evoluutiobiologeille, sekä syöpäbiologeille ja patologeille. Hermostopiena indusoituu alkionkehityksen neurulaatiovaiheen aikana hermostolevyn sivureunoille. Neurulaation jälkeen hermostopienan solut alkavat käymään läpi epiteelimesenkyymi-transitiota, irtaantuen samalla neuroepiteelistä, kun soluja vahvasti yhteen sitovien kadheriinimolekyylien sijasta aletaan ekspressoimaan heikompia sidoksia muodostavia kadheriineja. Irtaannuttuaan neuroepiteelistä, solut lähtevät vaeltamaan tarkasti säädeltyinä virtoina kohti kohdealueitaan.

Hermostopiena voidaan jakaa neljään alapopulaatioon solujen lähtöpaikan, kohdealueen ja niistä syntyvien johdannaisten mukaan. Kraniaalinen hermostopiena tuottaa pään alueen luita ja hermoja, vagaalinen hermostopiena sydämen lihaksia ja etusuolen hermostoa, vartalon hermostopiena ääreishermoston ja lisämunuaisten soluja ja sakraalinen hermostopiena enteerisen hermoston soluja.

Soluja ympäröivät kudokset osallistuvat vaellusreittien rajaamiseen erittämällä solujen liikettä inhiboivia molekyylejä. Kudokset voivat myös ohjata solujen liikkumista toimimalla fyysisinä esteinä, rajaten täten solujen käytössä olevaa tilaa. Tilan oikeanlaisella rajaamisella voi myös vauhdittaa solujen liikettä haluttuun suuntaan.

Solujenvälisillä vuorovaikutuksilla, kuten kontaktivälitteisellä inhibitiolla ja kemotaksialla, on myös osuus vaellusreittien säätelyssä. Kontaktivälitteisessä inhibitiossa toistensa kanssa kosketuksiin tulevat solut lähtevät liikkeelle päinvastaisiin suuntiin, mikä estää solujen päällekkäisen asettumisen.

Kemotaksiassa solut kulkevat jonkin viestiaineen gradientin suuntaisesti. Erittämällä tällaisia viestiaineita itse, solut pysyvät tiiviinä ryhminä vaelluksen ajan.

Hermostopienan kehityksen mekanismien selvittäminen on vaatinut vuosikymmenten työn, mutta paljon on vielä selvittämättä. Avoimiin kysymyksiin, kuten yhteyksistä syöpään, tullaan toivottavasti löytämään vastauksia kuvantamismenetelmien kehittymisen myötä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jens Laine, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.