University of Oulu

Proseduraalisen generoinnin vaikutus videopelien uudelleenpelattavuuteen

Saved in:
Author: Vuolukka, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202008262885
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vuolukka, 2020
Publish Date: 2020-08-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa etsittiin kirjallisuuskatsauksen avulla vastausta tutkimuskysymykseen: millainen vaikutus proseduraalisella generoinnilla on uudelleenpelattavuuteen? Tutkielmaa varten etsittiin lähteitä eri tietokannoista, kuten Google Scholarista, Web of Sciencesta sekä Scopuksesta. Hakusanoina käytettiin esimerkiksi sanoja ”procedural generation”, ”replayability” sekä ”video games”. Tutkimuskysymystä lähdettiin tarkastelemaan pelin kehittäjien sekä pelaajien kannalta. Tällöin tarkastelusta jäi pois ainakin joitain mahdollisia intressien risteämisiä, joita saattaisi ilmetä esimerkiksi, jos punnittaisiin pelien uudelleenpelattavuutta ja uusien pelien myymistä. Tutkielman teon alkaessa odotettu tulos oli se, että proseduraalisen generoinnin hyödyntäminen peleissä parantaisi uudelleenpelattavuutta ainakin jossain määrin. Proseduraaliseen generointiin rinnastettiin myös adaptiivisuuden käsite, joka tarkoittaa pelin kykyä mukautua pelaajaan hänen pelatessaan. Videopelien määriteltiin olevan interaktiota vaativa viihdemuoto, josta nauttimiseen tarvitaan audiovisuaalinen laite. Tutkielmassa keskityttiin kuitenkin tietokone- ja konsolipeleihin. Uudelleenpelattavuus nähtiin pelaajan innostuksena palata pelin pariin uudestaan lopetettuaan edellisen pelisession. Uudelleenpelattavuuden nähtiin koostuvan erilaisista ominaisuuksista, jotka kaikki vaikuttavat siihen. Proseduraalisen generoinnin määriteltiin olevan pelin sisällön algoritmista generointia. Tutkielman lopputuloksena nähtiin, että proseduraalisen generoinnin hyödyntäminen voi todellakin parantaa uudelleenpelattavuutta ainakin joidenkin tässä tutkielmassa käytettyjen uudelleenpelattavuuden tekijöiden kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Vuolukka, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.