University of Oulu

Lapsen luovan itseilmaisun toteutuminen alakoulun opetussuunnitelmassa

Saved in:
Author: Tolppi, Kasperi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009022903
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Tolppi, 2020
Publish Date: 2020-09-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Taide- ja taitoaineisiin kohdistuu jatkuvasti säästöleikkauksia, jotka vaikuttavat niin koulutaipaleensa vasta aloittaneisiin lapsiin kuin opettajiksi opiskeleviin. Muuttuvaan tilanteeseen yritetään mukautua niin hyvin kuin suinkin mahdollista, mutta voidaanko lapsille taata laadukasta opetusta? Tämä kysymys kiinnostaa itseäni luovuuden ja itseilmaisun kannalta, joiden yhdistelmästä käytän nimitystä luova itseilmaisu.

Tässä kirjallisuuskatsauksena toteuttamassani tutkielmassani pyrin selvittämään sitä, kuinka lapsen omista ajatuksista ja ideoista kumpuava ilmaisu pääsee toteutumaan alakoulun kuvataideopetuksessa. Tarkemmin haluan saada vastauksen seuraaviin tutkimuskysymyksiini:

1. Mitä on itseilmaisu alakoulun kuvataiteessa?

2. Miten opetussuunnitelma tukee itseilmaisun toteutumista?

Tarkastelun kohteenani on erityisesti vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jonka antama ohjeistus koskee suurinta osaa Suomen alakoulua käyviä lapsia. Opetussuunnitelmat sekä vallitsevat kasvatuskäsitykset muuttuvat ajan saatossa, sillä ne heijastavat sen aikaista yhteiskuntaa. Tämän vuoksi käyn tutkielmassani läpi taidekasvatuksen historiaa, jotta saan kokonaiskäsityksen siitä, millainen luovan itseilmaisun rooli on ollut aina 1800-luvun lopusta 2000-luvulle saakka. Tämä myös auttaa hahmottamaan, kuinka suuressa arvossa luovuus sekä itseilmaisu ovat tänä päivänä verrattuna vuosikymmenien takaiseen aikaan.

Lapsen tuottamaan taiteeseen vaikuttaa lapsen kokemus taiteesta. Lapsi valmistaa luontaisesti itseään kiinnostavia kuvia ja ilmentää siten omaa kokemusmaailmaa. Lapsen taide vaihtelee myös sen mukaan, missä kontekstissa lapsi tuottaa kuvaa. Koulussa taidetta määrittää tehtävänannot, kun taas kotona kuvan tekemiselle on vapaammat ”raamit”. Luovan itseilmaisun toteutumiseksi koulussa ei riitä ainoastaan lapsen oma panos, vaan myös kasvattajan roolilla on vaikutusta siihen, kuinka lapsen ilmaisua voidaan tukea. Koska lapsen taiteen tekeminen koulussa on sosiaalista toimintaa, tutkielmani teoreettisena lähtökohtana toimii sosiokonstruktiivinen lähestymistapa, joka korostaa tiedon rakentumista sosiaalisten suhteiden muodostamana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kasperi Tolppi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.