University of Oulu

Sextortion ja sosiaalisen manipuloinnin rooli siinä : lapsiin ja nuoriin kohdistuva sextortion — motiivit ja metodit

Saved in:
Author: Karjalainen, Miikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009042906
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Karjalainen, 2020
Publish Date: 2020-09-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sextortion on uudenlainen teknologian, yleensä internetin välityksellä tehtävä hyökkäys. Se tulee englannin kielen sanoista “sex” ja “extortion” ja siinä hyökkääjä kiristää uhria seksuaalisella materiaalilla, jotka hän on saanut käsiin joko uhrin antamana tai uhrin tietämättä ja hyökkääjän tarkoituksena voi olla esimerkiksi uusien samankaltaisten kuvien saaminen, rahan kiristäminen tai jokin muu tarkoitus (Patchin & Hinduja, 2018). Kiristyksen uhkana on yleensä arkaluontoisten kuvien levittäminen internetiin tai uhrin lähipiirin nähtäville. Se kohdistuu lähes kaikkiin tietotekniikan käyttäjiin, mutta se näyttää olevan yksi vakavimmista netissä olevista uhista, jotka kohdistuu lapsiin ja nuoriin (Europol, 2019).

Kuvien saamiseen käytetään erilaisia sosiaalisen manipuloinnin tapoja. Sosiaalinen manipuloinnilla tarkoitetaan ihmisten luontaisten heikkouksien kuten auttamishalun hyväksikäyttöä saavuttaakseen tietyn tavoitteen (Mitnick & Simon, 2001, s. 1). Sosiaalisen manipuloinnin yksi eduista onkin se, että se ei vaadi minkäänlaista teknistä osaamista, vaan pelkillä sosiaalisilla taidoilla pääsee pitkälle. Se siis mahdollistaa hyökkäyksen tekemisen käytännössä kenelle tahansa, ja joskus sextortionin tekeminen voi tulla hyökkääjälle mieleen vasta jälkeenpäin, eikä välttämättä olla tarkoituksena jo ennen kuvien saamista.

Sextortionia on kuvailtu virtuaaliseksi seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, jonka ansioista uhri ja tekijä voivat asua eri maissa, jolloin myös rikoksesta tuomitseminen voi olla hankalaa erilaisten lainsäädäntöjen takia (Wittes et al, 2016). Sen lisäksi sitä ei yleensä tunnisteta omaksi rikoksekseen, jonka vuoksi rikosnimikkeet voivat vaihdella lapsipornografian hallussapidosta yksityisyyden suojan rikkomiseen. Koska se esiintyy myös osana muita rikoksia, sen mieltäminen omaksi rikokseksi onkin hyvä keskustelun kohde. Olipa se sitten oma rikos tai ei, on sillä selviä vaikutuksia uhrin elämään, vaikka fyysistä kontaktia ei tapahtuisikaan (Hamilton-Giachritsis, Hanson, Helen & Beech, 2017). Tämän vuoksi sen tutkiminen sekä ehkäiseminen on erittäin tärkeää.

Tässä katsauksessa käyn läpi sextortionin esiintyvyyttä sekä sosiaalisen manipuloinnin roolia sextortion-hyökkäyksissä. Omaa tutkimusta tässä tutkimuksessa ei tehdä, vaan käyn läpi aikaisempaa tutkimusta ja pyrin niiden avulla tekemään johtopäätöksiä sextortionista rikoksena sekä sen toteuttamisesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miikka Karjalainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.