University of Oulu

Mikronäkökulmia kehitysmaiden talouskasvun ongelmista

Saved in:
Author: Leinonen, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009182949
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Leinonen, 2020
Publish Date: 2020-09-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Reviewer: Puhakka, Mikko
Simonen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Monien köyhimpien maiden talouskasvu on ollut hyvin heikkoa vuosikymmenten ajan ja tänä päivänä useat rikkaimmista maista on jopa monikymmenkertaisesti kehitysmaita rikkaampia. Kehitysmaiden talouskasvuun liittyvät ongelmat ovat hyvin moninaiset ja tässä tutkielmassa keskitytään tutkimaan kehitysmaiden kasvuongelmia pääomien investointien näkökulmasta. Tämä tutkielma tutkii erityisesti erilaisten kehitysmaissa tehtyjen satunnaistettujen kokeiluiden tuloksia talouskasvun tekijöiden näkökulmasta. Tarkemmin tutkielma kuvaa niitä mikrotason tekijöitä, jotka vaikuttavat köyhien maiden ihmisten päätöksiin investoida talouskasvua tuottaviin pääomiin. Tutkielma peilaa kasvuteorian tasolla määriteltyjen kasvutekijöiden merkitystä köyhien maiden mikrotasolle, ja ennen kaikkea sitä minkälaisia ongelmia tutkimuksissa on havaittu näihin kasvutekijöihin investoimiseen liittyen.

Kehitysmaissa yleisesti ihmiset kouluttautuvat vähemmän, ovat sairaampia ja käyttävät vähemmän virallisia pankki- ja rahoituspalveluita investointien tekemiseen, jotka taas vaikuttavat selvästi näiden maiden kehitykseen. Tässä tutkielmassa käsitellään nimenomaan juuri näihin kasvua tuottaviin pääomiin — inhimilliseen ja fyysisiin pääomiin — liittyviä ongelmia köyhissä maissa tehtyjen mikrotason tutkimusten kautta, ja kuvattu tarkemmin minkälaisia ongelmia niihin liittyy ja minkälaisia ratkaisuyrityksiä on kokeiltu ongelmien ratkaisemiseksi. Edellä kuvatut kasvutekijät ja näkökulmat on valittu siitä syystä, että ne ovat kasvuteorioiden mukaa määritelty erityisen tärkeiksi talouskasvun tekijöiksi. Kouluttautuminen ja parempi terveys mahdollistavat ihmisten paremman tuottavuuden, ja tehokkaampi ja toimivampi pankki- ja rahoitusmarkkinoiden toiminta mahdollistavat ihmisten vaurastumisen ja tehokkaampien yritysten kasvun.

Kokonaisuudessaan tutkielmasta ja käsitellyistä tutkimuksista piirtyy kuva, että monien köyhien maiden kasvutekijöihin liittyvien ongelmien takana on toimimaton ja kansalaistensa hyvinvoinnin kannalta epätäydellisesti toimiva yhteiskunta ja julkinen valta. Monet ongelmista liittyvät juuri julkisen vallan ja yhteiskuntien instituutioiden toimimattomuuteen kansalaisten näkökulmasta. Suuria ongelmia liittyy erityisesti julkisten organisaatioiden toimintaan ja valvontaan, ja siihen miten erilaiset palvelut toimivat yhteiskunnan ihmisten näkökulmasta. Joillakin kokeiluilla on saatu merkittäviä parannuksia edellä kuvattuihin tekijöihin, mutta kokonaisuudessaan tutkimukset viittaavat siihen, että suurimpien ongelmien lähteet liittyvät yhteiskunnan toimimattomuuteen ja julkisen vallan vastuunvelvollisuuden puutteeseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Leinonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.