University of Oulu

Palvelun laatu ulkomaalausprosessissa

Saved in:
Author: Puroila, Ilari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009192950
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Puroila, 2020
Publish Date: 2020-09-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Palvelusektori kattaa yhä suuremman osan työpaikoista nykyaikana. Alati koveneva kilpailu markkinoilla lisää yritysten tarvetta panostaa asiakkaiden palvelukokemuksiin myös perinteisesti tuotantosektoriin mielletyillä aloilla. Kotitalousasiakkaille tuotetussa ulkomaalauspalvelussa palvelukokemuksella on merkittävä vaikutus asiakkaan kokonaistyytyväisyyteen.

Tutkielman tavoitteena on löytää keskeiset elementit, joista laadukas ulkomaalauspalvelu koostuu. Keskeisten elementtien tuella etsitään toimintatapoja, joilla laadukas ulkomaalauspalvelu saadaan toteutettua. Tutkimusmetodina on kirjallisuuskatsaus ja kotitalousasiakkaille tehtävä kyselytutkimus. Tärkeintä teoriaa, vankkaa empiriaa ja asiakkaiden palautetta yhdistelemällä ja vertailemalla pyritään saamaan esille, mitkä toimintatavat lisäävät yrityksen kilpailukykyä ulkomaalausalalla.

Tutkielman tärkein tulos on palveluiden esittelyn vaikeus. Ulkomaalauspalveluissa asiakkaiden on vaikea luottaa tulevan työn laatuun ja siksi heillä kuluu paljon aikaa ulkomaalauksen järjestämiseen. Jatkotutkimusaihe voisi olla palveluiden esittelytapojen kehittäminen ja sen vaikutus asiakasmääriin. Tutkielmaa ja siitä saatavia tuloksia voidaan käyttää myös ulkomaalausalan yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilari Puroila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.