University of Oulu

Pankin mobiilisovelluksen graafisen käyttöliittymän testaaminen

Saved in:
Author: Pellikka, Marja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009192953
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Pellikka, 2020
Publish Date: 2020-09-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Silven, Olli
Reviewer: Silven, Olli
Röning, Juha
Description:

Tiivistelmä

Digitalisaation myötä merkittävä osa pankkipalveluista on siirtynyt mobiilisovelluksiin. Sovellusten ominaisuudet monipuolistuvat ja niiden käyttäjämäärät kasvavat koko ajan.

Mobiilisovellusten kehittämisen ja testaamisen eräs ongelma on laitesukupolvien nopea kehitys. Eri käyttöjärjestelmät, ohjelmistoversiot, laitevalmistajat, laitteiden mallit, näyttökoot, näytön kuvasuhteet ja resoluutiot tuottavat lukemattoman määrän erilaisia laiteprofiileja, joiden kanssa sovelluksen tulisi toimia virheettömästi. Testaus on toistettava jokaisen uuden sovellus-, laite- ja käyttöjärjestelmäversion kohdalla. Laajasta laitekirjosta johtuen fyysisistä mobiililaitteista koostuvan testilaboratorion ylläpitäminen ei välttämättä ole realistista.

Tässä diplomityössä on tarkasteltu pankkipalveluiden mobiilisovellusten testausta vertaamalla laitepohjaista ratkaisua, simulaattoreita ja emulaattoreita, virtuaalikoneita sekä pilvipalveluissa tapahtuvaa testausta. Pankkisovelluksen tapauksessa tietoturvalla on keskeinen merkitys, sillä kyseessä on asiakkaiden henkilötietojen sekä raha-asioiden käsittely.

Tarkkojen ja yhtenäisten kriteereiden määrittely pankin mobiilisovelluksen graafisen käyttöliittymän testauksen automatisointiin on haasteellista. Testausratkaisun valinta riippuu kontekstista, tiimin asettamista vaatimuksista ja työyhteisön kulttuurista. Tässä tutkielmassa tehdyt analyysit antavat pohjan valinnalle.

Testing the graphical user interface of the mobile banking application

Abstract

With digitalization, a significant portion of banking services have shifted to mobile applications. The features of the applications are diversifying, and the number of their users is constantly growing.

One problem with the development and testing of mobile applications is the rapid development of device generations. Different operating systems, software versions, device manufacturers, device models, screen sizes, screen aspect ratios, and resolutions produce a myriad of different device profiles with which the application should work flawlessly. Testing must be repeated for each new version of application, device, and operating system. Due to the large variety of hardware, maintaining a test lab made up of physical mobile devices may not be realistic.

This thesis examines the testing of mobile applications in banking services by comparing a device-based solution, simulators and emulators, virtual machines and testing in cloud services. In the case of a banking application, data security is of key importance, as it involves the processing of customers’ personal data as well as financial matters.

Defining exact and unified criteria for automating the graphical user interface testing of a mobile banking application is challenging. The selection of the testing solution depends on the context, the requirements set by the team, and the culture of the work community. The analyses in this thesis provide a foundation for such a choice.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marja Pellikka, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.