University of Oulu

Facial micro-expression recognition with noisy labels

Saved in:
Author: Varanka, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009192954
Language: English
Published: Oulu : T. Varanka, 2020
Publish Date: 2020-09-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Zhao, Guoying
Reviewer: Zhao, Guoying
Li, Xiaobai
Description:

Abstract

Facial micro-expressions are quick, involuntary and low intensity facial movements. An interest in detecting and recognizing micro-expressions arises from the fact that they are able to show person’s genuine hidden emotions. The small and rapid facial muscle movements are often too difficult for a human to not only spot the occurring micro-expression but also be able to recognize the emotion correctly. Recently, a focus on developing better micro-expression recognition methods has been on models and architectures. However, we take a step back and go to the root of task, the data.

We thoroughly analyze the input data and notice that some of the data is noisy and possibly mislabelled. The authors of the micro-expression datasets have also acknowledged the possible problems in data labelling. Despite this, no attempts have been made to design models that take into account the potential mislabelled data in micro-expression recognition, to our best knowledge. In this thesis, we explore new methods taking noisy labels into special account in an attempt to solve the problem. We propose a simple, yet efficient label refurbishing method and a data cleaning method for handling noisy labels. We show through both quantitative and qualitative analysis the effectiveness of the methods for detecting noisy samples. The data cleaning method achieves state-of-the-art results reaching an F1-score of 0.77 in the MEGC2019 composite dataset. Further, we analyze and discuss the results in-depth and suggest future works based on our findings.

Kasvojen mikroilmeiden tunnistus kohinaisilla luokilla

Tiivistelmä

Kasvojen mikroilmeet ovat nopeita, tahattomia ja pienen intensiteetin omaavia kasvojen liikkeitä. Kiinnostus mikroilmeiden tunnistamisesta johtuu niiden kyvystä paljastaa henkilöiden todelliset piilotetut tunteet. Pienet ja nopeat kasvojen lihasten liikkeet eivät olet pelkästään vaikeita huomata, mutta oikean tunteen tunnistaminen on erittäin vaikeaa. Lähiaikoina mikroilmetunnistusjärjestelmien kehitys on painottunut malleihin ja arkkitehtuureihin. Me kuitenkin otamme askeleen taaksepäin tästä kehitystyylistä ja menemme ongelman juureen eli dataan.

Me tarkastamme käytettävän datan huolellisesti ja huomaamme, että osa datasta on kohinaista ja mahdollisesti väärin kategorisoitu. Mikroilmetietokantojen tekijät ovat myös myöntäneet mahdolliset ongelmat datan kategorisoinnissa. Tästä huolimatta meidän parhaan tietomme mukaan mikroilmeiden tunnistukseen ei ole kehitetty malleja, jotka huomioisivat mahdollisesti väärin kategorisoituja näytteitä. Tässä työssä tutkimme uusia malleja ottaen virheellisesti kategorisoidut näytteet erityisesti huomioon. Ehdotamme yksinkertaista, mutta tehokasta oikaisu menetelmää ja datan puhdistus menetelmää kohinaisia luokkia varten. Näytämme sekä kvantiviisisesti että kvalitatiivisesti menetelmien tehokkuuden kohinaisten näytteiden havaitsemisessa. Datan puhdistus menetelmä saavuttaa huippuluokan tuloksen, saaden F1-arvon 0.77 MEGC2019 tietokannassa. Lisäksi analysoimme ja pohdimme tuloksia syvällisesti ja ehdotamme tutkimuksia tulevaisuuteen tuloksistamme.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Varanka, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.