University of Oulu

Alataajuuskaiuttimen suorituskykymittaus huoneympäristössä

Saved in:
Author: Herronen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009222963
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Herronen, 2020
Publish Date: 2020-09-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä mitattiin alataajuuskaiuttimen ja kuunteluhuoneen muodostaman akustisen järjestelmän suorituskykyä. Suorituskykyyn liittyviä tekijöitä käsiteltiin ja mitattavaksi valittiin amplitudi- ja ryhmäviivevaste. Mittausmenetelmäksi valittiin porrastettu sinipyyhkäisy, joka osoittautui yksinkertaiseksi ja luotettavaksi. Taajuuskorjauksen tarjoamia mahdollisuuksia tarkasteltiin sekä yleisellä tasolla, että tutkittavan järjestelmän kannalta. Mittaustulosten perusteella järjestelmän toistoalueen todettiin ulottuvan hyvin matalille taajuuksille, mutta taajuusvasteessa oli merkittäviä jopa 20 dB:n vaihteluita. Kuunteluhuoneen merkityksen todettiin olevan keskeisessä asemassa, mikä on akustisille järjestelmille tyypillistä. Taajuuskorjauksen arvioitiin olevan mahdollista. Se toisi kuitenkin vain melko rajallisia parannuksia, sillä vaihtelu eri kuuntelupaikkojen taajuusvasteessa oli suurta. Amplitudivasteen osalta mittaustulosten luotettavuuden arvioitiin olevan hyvä. Muiden mittaustulosten luotettavuutta ei pystytty uskottavasti arvioimaan, sillä mittauksessa käytetyn mikrofonin ominaisuuksista ei ollut saatavilla riittävästi tietoa.

Subwoofer performance measurement in a room environment

Abstract

In this thesis, the performance of an acoustic system consisting of a low frequency speaker and a listening room was measured. Parameters affecting the performance were discussed, and amplitude and group delay responses were chosen to be measured. Stepped sine wave sweep was selected as the measurement method, and it was shown to be simple and reliable. The potential of equalization was examined both on a general level as well as in the case of the system under test. Based on the measurement results, the frequency range was found to extend to very low frequencies, but the frequency response had significant variations of as high as 20 dB. The role of the room was found highly significant, which is typical for acoustic systems. It was concluded that equalization is plausible. However, it could only bring minor improvements to the performance, as the variations in the frequency response were high between different listening locations. The reliability of the amplitude response measurements was estimated to be good. The reliability of the other measurements could not be assessed with confidence, as the specifications of the microphone used in the measurement were not detailed enough.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Herronen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.