University of Oulu

Avoimet oppimateriaalit : arkielämän fysiikkaa

Saved in:
Author: Lappalainen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009242971
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lappalainen, 2020
Publish Date: 2020-09-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huttula, Saana-Maija
Reviewer: Alanko, Seppo
Huttula, Saana-Maija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielma koostuu fysiikan avoimista oppimateriaaleista, jotka on suunnattu yläkouluun. Oppimateriaalit noudattavat vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja tavoitteita. Tutkielmassa hyödynnettiin aiemmin tehtyä tutkimusprojektia, jossa tarkasteltiin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia yläkoulun fysiikan oppikirjoja. Projektissa arvioitiin oppikirjoissa esiintyvien käytännönläheisten ja arkielämään sidottujen tehtävien määrää. Tutkimusprojektissa tehdyt havainnot osoittivat, että arkipäivään sidotut tehtävät olisivat tarpeellinen lisä fysiikan opetuksessa. Tämä havainto motivoi tekemään fysiikan tehtäviä erilaisista arkipäiväisistä asioista.

Tutkielmassa ilmenee, että arkipäiväisten tehtävien käytöstä fysiikan opetuksessa on tehty vähän tutkimusta. Olemassa olevat tutkimukset kuitenkin ovat osoittaneet, että arkipäivään liitetyt tehtävät auttavat oppilaita ymmärtämään fysiikkaa ja innostavat sen opiskelemisessa. Lisäksi ollessani opetusharjoittelussa Oulun normaalikoulussa, havaitsin oppilaiden kaipaavan havainnollistavia tehtäviä, joissa fysiikan teorian ja käytännön arkielämän välinen suhde ilmenisi. Avoin oppimateriaali on pyritty luomaan mahdollisimman monipuoliseksi, jonka takia tehtävissä on esimerkiksi vuodenaikoihin liittyviä ilmiöitä, erilaisia ammatteja ja harrastuksia, joissa fysiikan osaaminen auttaa ymmärtämään ja perustelemaan edellä mainitun kaltaisia aiheita.

Avoimen oppimateriaalin tehtävät koostuvat kuudesta alaluvusta, jotka on jaoteltu opetussuunnitelman mukaisiin aihealueisiin. Näitä ovat luonnontieteellinen tutkimus, elämä ja elinympäristö, teknologia ja sovellutukset, maailmankuva, vuorovaikutus ja liike sekä sähkö. Tehtävät on perusteltu opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisiksi ja niihin on myös laadittu ratkaisumallit. Avoimen oppimateriaalin tehtävät ovat eritasoisia, minkä vuoksi osa tehtävistä voisi soveltua myös esimerkiksi lukioon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Lappalainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.