University of Oulu

Sähköinen oppimateriaali on hyvä renki mutta huono isäntä : sähköisten ja paperisten oppimateriaalien vertailua lukion fysiikassa

Saved in:
Author: Haipus, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009242975
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Haipus, 2020
Publish Date: 2020-09-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huttula, Saana-Maija
Reviewer: Huttula, Saana-Maija
Hautala, Lauri
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko oppimateriaalin sähköistyminen tuonut lisäarvoa fysiikan opetukseen lukiossa. Tutkimuksessa tarkasteluun otettiin lukion fysiikan ensimmäisen kurssin kirja FY1 fysiikka luonnontieteenä, jonka on kustantanut Sanoma Pro. Tutkimus suoritettiin vertailemalla kurssikirjan nidekirjaversiota sähköiseen digikirjaan. Tutkielman teoriaosiossa esiteltiin tutkimustuloksia, joissa esitettiin sekä nidekirjan että digikirjan avulla opiskelussa esiintyviä hyötyjä ja haittoja. Tutkielman lopussa pohdittiin keskeisimpiä tutkimustuloksia.

Suurimmaksi eroavaisuudeksi digikirjan ja nidekirjan välille muodostui sähköisen oppimisympäristön tuomat mahdollisuudet opiskelun monipuolistamisessa. Vaikka kirjat olivat asiasisällöiltään täysin samanlaiset, oli digikirjaa pystytty monipuolistamaan erilaisten rikasteiden avulla. Tällaisia rikasteita olivat esimerkiksi erilaiset opetusvideot, animaatiot ja simulaatiot. Lisäksi suurena etuna digikirjalle oli sen äänikirjaominaisuus, joka mahdollisti tekstiosion kuuntelemisen. Myös liikkuminen kirjan sisällä ja termien etsiminen osoittautui digikirjassa vaivattomammaksi kuin nidekirjan sivujen selaaminen.

Digikirja opiskelun työvälineenä on monipuolisempi kuin nidekirja, ja digikirjaan on onnistuttu tuomaan ominaisuuksia, joista on hyötyä fysiikan opiskelussa. Tässä vaiheessa digitaalisten oppimisympäristöjen kehitystä ei digikirja yksinään ole toimiva ratkaisu. Digikirja ja sähköiset materiaalit ovat hyvä tapa monipuolistaa opiskelua ja opetusta, mutta sähköisiä materiaaleja ei saa käyttää ainoastaan siitä syystä, että sitä pidetään uutena ja hienona. Kun sekoitetaan perinteistä ja uutta, teknologisoitunutta opiskelutyyliä, voidaan saavuttaa tällä hetkellä paras mahdollinen oppimiselle hedelmällinen tilanne.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Haipus, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.