University of Oulu

Koskelan täydennysrakentamisen periaatteet

Saved in:
Author: Kujala, Panu-Petteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 171.1 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009252984
Language: Finnish
Published: Oulu : P.-P. Kujala, 2020
Publish Date: 2020-09-28
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Aarnio, Petri
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö "Koskelan täydennysrakentamisen periaatteet" on suunnittelupohjainen yhdyskuntasuunnittelun työ, jossa esitetään Koskelan alueen kehitys Oulun kaupunginosana. Tavoitteena on ollut etsiä suunnitteluratkaisuja, joiden avulla Koskelan kaupunginosan kävely-ympäristöä voidaan parantaa ja olemassa olevia vahvuuksia korostaa täydennysrakentamisen yhteydessä.

Tämä työ on jaettu neljään osaan. Ensiksi analysoin modernistisen kaupunkisuunnittelun kehittymistä ja ihanteita, sekä täydennysrakentamisen erilaisia lähestymistapoja, ymmärtääkseni Koskelan alueen erityispiirteitä ja löytääkseni alueelle soveltuvan täydennysrakentamisen tavan. Täydennysrakentamisen periaatteiden tueksi olen tutkinut Koskelan alueen historiaa keskittyen erityisesti maankäytön muutoksiin. Lisäksi suunnittelualuetta on analysoitu sanoin ja kuvin.

Analyysin pohjalta Koskelan alueen täydennysrakentamiselle on esitetty kolme erilaista vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja tarkastellaan monessa mittakaavassa. Lopuksi on esitetty johtopäätökset.

Complementary building principles for Koskela area

Abstract

This master theses Complementary building principles for Koskela area aims to find a design based solution for improving the walking routes and bring up existing strengths of Koskela area.

This theses is split into four parts. First, I will analyse modernist city planning principles and different ways of complementary developement to find the right solutions for the context of Koskela. Second, I explain briefly the history of Koskela area. Third, I will analyse the urban structure of Koskela area through images and words.lan alueen erityispiirteitä ja löytääkseni alueelle soveltuvan täydennysrakentamisen tavan.

The aforementioned knoweledge provides a foundation for three infilling alterrnatives explored at various scales. Finally conclusions are presented.

see all

Subjects:
Copyright information: © Panu-Petteri Kujala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.