University of Oulu

Hiljaisuuden Spa : kokemuksellinen kylpylä Lappiin

Saved in:
Author: Erkkilä, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 19.4 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202009252986
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Erkkilä, 2020
Publish Date: 2020-09-28
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sanaksenaho, Matti
Reviewer: Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Suunnitelmapainotteisen diplomityön tavoitteena on tutkia hiljaisuutta Lapin matkailuvalttina kokemuksellisen arkkitehtuurin kautta sekä tuotteistaa hyvinvointimatkailua kuvitteellisen kylpylähotelli-suunnitelman muodossa kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille.

’Hiljaisuus ja arkkitehtuuri’ on kiinnostava käsite. Nykypäivän kiireen keskellä ihminen kaipaa hiljaisuutta ja hiljentymistä, etenkin työpaikkojen sekä vapaa-ajan teknologisoitumisen myötä. Hiljaisuus on myös miljoonakaupungeista matkustaville ihmisille niin eksoottinen kokemus, että se on jo itsessään Lapin matkailuvaltti ainutlaatuisen arktisen luonnon lisäksi.

Diplomityön ensimmäisessä osassa käsitellään hiljaisuuden ja arkkitehtuurin suhdetta, kokemuksellista arkkitehtuuria kokemuksen elementtien ja eri aistien kautta, sekä kokijan omaa roolia. Osiossa perehdytään myös hyvinvointimatkailuun ja sen tulevaisuuteen, etenkin kansainvälisen COVID-19 koronakriisin jälkeen. Diplomityössä taustatutkimusta ja suunnitteluosiota on kuljetettu rinnakkain reflektoiden toisiaan — taustatutkimus on antanut aiheita suunnitteluun, ja suunnitteluprosessin aikana eteen tulevia ajatuksia on taas reflektoitu takaisin taustatutkimukseen.

Suunnitelmaosiossa esitellään kuvitteellinen Hiljaisuuden Spa -kylpylähotellirakennus Levin Taalovaaraan. Rakennus on 3-kerroksinen puurakennus, joka hakee vaikuttavuutensa eri aistien kautta ja jonka pääpaino on hiljaisuuden kokemisessa.

Spa of Silence : an experiential spa in Finnish Lapland

Abstract

The design-oriented master’s thesis aims to study silence as a tourist asset of Finnish Lapland through experiential architecture and to commercialize well-being tourism in the form of an imaginary spa hotel plan for domestic and foreign tourists.

‘Silence and architecture’ is an interesting concept. Amid today’s rush, man longs for silence and serenity, especially with jobs and technology of leisure. Silence is also such an exotic experience for people traveling from million cities that it is Lapland’s tourist asset in addition to its unique Arctic nature.

The first part of the thesis deals with the relationship between silence and architecture, experiential architecture through elements of experience and different senses, and the experiencer’s role. The first part also examines wellness tourism and its future, especially after the international COVID-19 outbreak. In the thesis, the background research and the design section are studied side by side, reflecting on each other — the background research has given the ideas to design, and the ideas that came up during the design process are again reflected in the background research.

The design part presents the imaginary Spa of Silence -spa hotel building in Levi’s Taalovaara. The building is a 3-story wooden building that seeks its impression through various senses and whose main emphasis is on experiencing silence.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Erkkilä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.