University of Oulu

Yhdyskuntajätevesien kosteikkokäsittelyn puhdistustehokkuus typen osalta pohjoisella kosteikolla

Saved in:
Author: Suuronen, Sakari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010022994
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Suuronen, 2020
Publish Date: 2020-10-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena on tarkastella kosteikkojen käyttöä ja niiden toimivuutta jätevedenkäsittelyssä kirjallisuuden perusteella. Esimerkkikohteena käydään läpi Pohjois-Suomessa sijaitsevan jäteveden jälkikäsittelykosteikon kokonaistypen ja ammoniumtypen puhdistustehokkuutta vedenlaatuaineiston perusteella. Tutkimuskosteikon tuloksia verrataan kirjallisuudesta löytyviin kosteikkojen puhdistustehokkuuksiin.

Tutkimuskosteikon aineistoa käsiteltiin excelillä, niin että vuosille 1993–2013 väliselle aineistolle saatiin laskettua lähtevän ja tulevan veden pitoisuuden routa ja roudattoman kauden vuosittaiset arvot, joista voitiin laskea puhdistustehokkuus. Ammoniumtypen puhdistustehokkuus tutkimuskosteikolla oli keskimäärin routakautena (loka-toukokuu) 8% ja roudattomana kautena (kesä-syyskuu) 39%, ja kokonaistypen routakautena 12% ja roudattomana kautena 30%. Tulosten perusteella puhdistustehokkuudet olivat suurempia roudattomana kautena kuin routakautena, mikä johtuu mm. siitä, että monet merkittävät typenpoistoprosessit ovat biologisia ja lämpötilariippuvaisia.

Municipal wastewater nitrogen removal efficiency in polishing phase in wetland located northern conditions

Abstract

In this bachelor’s work we investigate usage and purifying capabilities of constructed treatment wetlands in treating wastewaters. Up north in Finland located Mellanaava treatment wetland is an example wetland which is processed furtherly in this work. The research data is from 1993–2013 period. In excel software the data was processed which yield yearly average removal percent’s for two seasons, ground frost and frost-free periods. Average purification efficiency for whole data were calculated for ammonium (NH4+-N) and total nitrogen (TN) using simple equation. Average purification efficiency for ammonium were 8% for winter period and 39% for summer period, and for total nitrogen 12% for winter period and 30% for summer period. Processes that remove nitrogen are controlled by temperature and therefore the results depend significantly from temperature. According to results, removal was higher in winter season than in summer season, which is mainly due biological temperature dependent process.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sakari Suuronen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.