University of Oulu

Miten musiikkiteknologia voi tukea säveltämisen opettamista alakoulussa?

Saved in:
Author: Ihme, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010022999
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ihme, 2020
Publish Date: 2020-10-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa musiikin opetuksen yhtenä tavoitteena ohjata oppilaita suunnittelemaan ja toteuttamaan omia pienimuotoisia sävellyksiä jo ensimmäisestä luokasta alkaen. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, millaisin keinoin musiikkiteknologian avulla tätä tavoitetta voidaan tukea, sekä miten alakouluikäisten lasten luovuutta voi herätellä säveltämisen kaltaiseen luovaan toimintaan.

Ennen säveltämistehtävien aloittamista luovuutta on tärkeää herätellä erilaisten leikkien, yhdessä tapahtuvan soitinten kokeilun, sekä improvisoinnin avulla. Luokan ilmapiirin olisi hyvä olla myönteinen ja kannustava. Sellainen, että oppilaat eivät pelkää tehdä virheitä. Silloin oppilaat uskaltavat päästää luovuutensa valloilleen. Oppilailla pitää olla myös tiedossa, millaista musiikkia aiotaan säveltää. Sävellystehtävää voi pohjustaa esimerkiksi kuuntelemalla jotain tietyn tyyppistä musiikkia, josta haetaan inspiraatiota. Inspiraationa voivat toimia esimerkiksi myös oppilaiden omat kokemukset, koulussa tapahtuneet kommellukset, tai oppilaiden piirustukset. Opettajan pitää antaa oppilaille erilaisia tehtäviä vaihdellen rajatumpien ja vapaampien tehtävänantojen välillä. Sävellystehtävillä pitää olla useimmiten selkeitä opetuksellisia tavoitteita. Opettajan pitää myös pohtia, missä määrin käytetään oikeita soittimia, ja missä kohtaa musiikkiteknologiaa voisi olla opetuksen tukena. Eriyttäminen täytyy myös ottaa huomioon.

Musiikkiteknologia voi olla säveltämisen opettelussa parhaimmillaan loistava apuväline. Siihen tarkoitetut tietokoneohjelmat ja kännykkäsovellukset on suunniteltu sillä tavalla, että alkuun pääsemiseksi käyttäjältä ei vaadita musiikin teorian osaamista tai soittotaitoa. Ohjelmissa on valmiita rumpukomppeja ja sointukiertoja, joiden päälle aloitteleva säveltäjä voi luoda erilaisia melodioita. Käyttäjä kuulee välittömästi miltä hänen sävellyksensä kuulostaa ilman tarvetta soittaa sitä oikealla soittimella. Hän voi ohjelmissa kokeilla helposti kaikenlaisia soittimia lisäten niihin erilaisia efektejä. Omien sävellysten tallentaminen ja jakaminen onnistuu myös näppärästi musiikkiteknologian avulla. Säveltämisen opettaminen voi tukea myös luovuuden ja mielikuvituksen kehittymistä, joka on myös yksi perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteista musiikin opetuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Ihme, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.