University of Oulu

Lahjakkuuden kehittymisen tukeminen peruskoulussa

Saved in:
Author: Harjunpää, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010023004
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Harjunpää, 2020
Publish Date: 2020-10-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Jokainen lapsi on oikeutettu saamaan oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaalla annettavan tuen tulee olla joustavaa, hyvin suunniteltua sekä sitä pitää pystyä muokkaan tuentarpeen muuttuessa. Oppimisen tukeminen tulee järjestää huomioiden jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet.

Lahjakkuus on positiivinen piirre ihmisessä. Lahjakkuuksia syntyy ja kuihtuu pois ihmisen elämän aikana ja siihen voidaan vaikuttaa sisäisillä- ja ulkoisilla tekijöillä. Kasvattajien valitsemat toiminta- ja käyttäytymistavat vaikuttavat siihen kasvaako lapsesta terveen, vahvan ja realistisen minäkuvan omistava lahjakas ihminen vai aiheuttaako lahjakkuus haasteita, jotka pahimmassa tapauksessa kuihduttavat lahjakkuuden pois.

Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, lahjakkuuden määrittelyn, kautta edetään tutkimuksen tuloksiin, jossa esitellään lahjakkuuden tuomat haasteet, lahjakkuuden kehittyminen sekä esimerkkejä lahjakkaan lapsen opetuksen eriyttämisestä. Tämän kandidaatin tutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia haasteita lahjakkuus voi aiheuttaa, miten lahjakkaan lapsen oppimista tuetaan, jotta haasteita pystyttäisiin minimoimaan. Tässä tutkimuksessa ollaan myös kiinnostuneita siitä, että millaiset tekijät vaikuttavat lahjakkuuden kehittymiseen. Tutkielmassa esitellään lahjakkuus moniulotteisena käsitteenä ja tämän vuoksi tutkimuksen teoreettinen viitekehys kertookin lahjakkuudesta mahdollisimman monipuolisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena on esitellä mahdollisimman monipuolisesti lahjakkuuden aiheuttamat haasteet, tukitoimet ja lahjakkuuden kehittymiseen vaikuttavat tekijät, mutta tavoitteena on myös ymmärtää lahjakkuuden tukemisen tärkeys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Harjunpää, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.