University of Oulu

Multimedial ways of learning languages : how online communities promote English learning

Saved in:
Author: Laitinen, Jere1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202010213052
Language: English
Published: Oulu : J. Laitinen, 2020
Publish Date: 2020-10-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Research on the effectiveness of online interaction and the tools available for English learning is a relatively new domain in the current field of linguistics. Various acts from building one’s identity, creating a sense of community and getting to a common understanding through negotiation and meaning-making processes, contribute to users developing English skills in several ways in an online landscape. Learning groups in many networking sites demonstrate how English can be learned through an active membership in such a community. Learning methods do not limit to learning new words since learning groups may provide their users with other societal benefits, like identity construction, that further promote language learning. Media sites differ on their interaction styles, which is why an analysis of the activities taking place on such sites is vital to understand online interaction. Three sites, Facebook, Twitter and Discord, are researched in order to compare findings, methods and their effectiveness comprehensively. This thesis will investigate these social networks and how they help users improve their English skills.

Tiivistelmä

Tutkimus englannin kielen oppimiseen verkkoympäristöissä tapahtuvien keskustelujen ja välineiden kautta on suhteellisen uusi tutkimuskenttä lingvistiikassa. Monet aktiviteetit identiteetin, yhteisöllisyyden ja yhteisymmärrykseen saapumisesta neuvottelemisen ja merkitysten luomisen kautta vaikuttavat englannin kielen oppimiseen monella tavalla verkkoympäristössä. Englannin oppimiseen keskittyvät ryhmät verkkosivuilla osoittavat, kuinka englantia voi oppia niiden jäsenyyden yhteydessä. Oppiminen ei rajoitu uusien sanojen oppimiseen, sillä oppimisryhmät voivat tarjota jäsenilleen yhteisöllisiä hyötyjä, kuten identiteetin käsitteellistämistä, jotka edelleen edistävät kielen oppimista. Mediasivustot eroavat vuorovaikutustavoiltaan, minkä vuoksi niissä tapahtuvien toimintojen analysointi on olennaista verkkovuorovaikutusten ymmärtämiseksi. Kolme verkkopalvelua, Facebook, Twitter ja Discord, on valittu tutkittavaksi voidaksemme vertailla tuloksia, menetelmiä ja niiden toimivuutta kattavasti. Tämä opinnäytetyö tutkii näitä sosiaalisia verkostoja, ja kuinka ne auttavat parantamaan niiden käyttäjien englannin kielen taitojaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jere Laitinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.