University of Oulu

Sähkötupakka ja parodontiitti

Saved in:
Author: Salonen, Eemil1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011053094
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Salonen, 2020
Publish Date: 2020-11-05
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tiisanoja, Antti
Reviewer: Ojala, Meeri
Tiisanoja, Antti
Description:

Tiivistelmä

Sähkötupakka on varsin uusi tekninen laite, joka on kehitetty Kiinassa 2000- luvun puolessa välissä. Sähkösavuke imitoi perinteistä tupakkaa käyttötavaltaan ja ulkonäöltään. Sähkötupakan käyttö Suomessa on toistaiseksi ollut suhteellisen vähäistä, mutta maailmalla, etenkin Yhdysvalloissa sähkötupakka on saavuttanut suuren suosion varsinkin nuorison keskuudessa. Suosion syitä ovat esimerkiksi sähkötupakan laajat makuvaihtoehdot, ja sähkötupakoinnin ympärille kehittynyt internetilmiö. Yhtenä syynä voidaan pitää myös sitä, että sähkötupakkaa on markkinoitu vähemmän epäterveellisenä tupakkatuotteena verrattuna perinteiseen tupakkaan. Sähkötupakkaa käytettäessä ei tapahdu perinteiselle tupakalle ominaista palamisreaktiota, jolloin käyttäjä ei altistu perinteisen tupakoinnin tavoin savulle, tervalle, häkälle tai muille palamisessa muodostuville yhdisteille. Sähkösavukkeesta on toistaiseksi hyvin rajallisesti tutkimustietoa, koska se on varsin tuore keksintö. Tässä kirjallisuuskatsauksessa on tutustuttu tällä hetkellä saatavissa olevaan tutkimustietoon sähkötupakan vaikutuksista parodontiittiin, eli hampaiden kiinnityskudosten sairauteen. Sähkötupakan nikotiini supistaa ikenen verisuonia ja siten peittää parodontiitin oireita, kuten ienverenvuotoa. Tutkimusten mukaan sähkötupakoijilla on tupakoimattomiin verrattuna enemmän ja syvempiä ientaskuja, sekä enemmän luukatoa. Lisäksi proinflammatoristen sytokiinien (IL-1β, IL-6, TNF-α) pitoisuudet ovat suurempia sähkötupakoijilla verrattuna tupakoimattomiin. Sähkötupakointi lisää solujen apoptoosia ja oksidatiivista stressiä. In-vitro tutkimuksissa on ilmennyt, että sähkötupakalla on vakaviakin karsinogeenisiä, sytotoksisia ja genotoksisia vaikutuksia. Tutkimusten mukaa näyttäisi kuitenkin siltä, että sähkötupakoinnin vaikutukset parodontiittiin ovat vähäisemmät kuin perinteisen tupakan. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkimustietoa, sillä pitkäaikaistutkimuksia aiheesta ei juurikaan ole.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eemil Salonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.