University of Oulu

Ihmisen ja robotin sanattoman kanssakäynnin haasteet sulautetussa järjestelmässä

Saved in:
Author: Lahti, Aleksi1; Luukkonen, Antti1; Saari, Jouni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.9 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011053097
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lahti; A. Luukkonen; J. Saari, 2020
Publish Date: 2020-11-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Robottien kehityksen myötä niitä voidaan hyödyntää tehtävissä, jotka vaativat robotilta jatkuvaa kanssakäymistä ihmisten kanssa. Ihmisten keskuudessa toimivien robottien pitää pystyä vuorovaikuttamaan sulavasti ja luonnollisesti käyttäjiensä kanssa. Sulava kanssakäynti vaatii robotilta kykyä lukea ihmisen sanatonta ja sanallista viestintää sekä kykyä tuottaa ihmisten ymmärtämää viestintää.

Tässä työssä kehitettiin toimiva katsekontakti robotille. Työssä käytettiin pohjana InMoov-robotin päätä, jonka silmiä ohjattiin Raspberry PI:lle ja Arduino UNO:lle kehitetyillä ohjelmistoilla. Katsekontakti toteutettiin seuraavalla tavalla: Robotin silmään sijoitetulta kameralta tulevasta kuvasta tunnistetaan kasvot, jonka jälkeen silmät ohjataan kohti kuvassa olevia kasvoja.

Challenges of nonverbal human-robot interaction within an embedded system

Abstract

Due to technological improvement of robots they can be utilized in tasks that require constant interaction with humans. Robots that work among humans need to be able to interact naturally and fluently with its users. Smooth interaction requires ability to read both non-verbal and verbal communication of humans and an ability to communicate in a way that can be easily understood.

In this project a working eye contact application was built for a robot. The robot used is built on an InMoov robot head, with eyes controlled by software made for Raspberry Pi and Arduino UNO. The application was designed in the following way: A camera mounted in the eye of the robot takes pictures. A face recognition algorithm then finds the face and the eyes are turned towards it.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Lahti; Antti Luukkonen; Jouni Saari, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.