University of Oulu

Raskauden aikaisten häiriötekijöiden vaikutus lapsen hampaiston kehitykseen

Saved in:
Author: Kontio, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011123110
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kontio, 2020
Publish Date: 2020-11-12
Thesis type: Other thesis
Tutor: Heikkinen, Tuomo
Reviewer: Harila, Virpi
Heikkinen, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, mitkä raskaudenaikaiset muuttujat voivat vaikuttaa syntyvän lapsen maito- ja pysyvän hampaiston kehitykseen, mitä nämä vaikutukset ovat ja kuinka mahdollisia haittoja voisi pyrkiä välttämään. Tällaisia muuttujia ovat keskosena, kaksosena tai pieni- tai suuripainoisena syntyminen, raskaudenaikainen tupakointi, alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käyttö sekä raskaudenaikaiset sokeriaineenvaihdunnan häiriöt. Tutkielman tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus, aineisto on haettu pääosin PubMed- ja Scopus -tietokannoista, lisäksi on käytetty alan kirjallisuutta. Raskaudenaikainen tupakointi voi vaikuttaa syntyvän lapsen hampaiden määrään ja nopeuttaa hampaiden puhkeamista. Runsas alkoholin käyttö raskauden aikana vaurioittaa vakavasti lapsen kehitystä, mukaan lukien kallon ja leukojen mittasuhteita ja purentasuhteita. Myös pitkään jatkuvia oraalisia tapoja ja kiillehäiriöitä esiintyi alkoholin vaurioittamilla lapsilla enemmän. Keskosuus saattaa vaikuttaa niin hampaiden kruunujen kokoon kuin purennan kehitykseen, osan muutoksista korjautuessa hampaiden vaihtuessa. Kiilteen kehityshäiriöitä esiintyy keskosilla enemmän. Kaksosena syntyminen voi vaikuttaa hampaiden kruunujen kokoon ja hampaiston tavalliset sukupuolierot kruunujen koossa ja puhkeamisnopeudessa voivat hävitä. Raskauden aikana käytetyt lääkkeet saattavat aiheuttaa kiillehäiriöitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Kontio, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.