University of Oulu

Sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Hast, Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011183122
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hast, 2020
Publish Date: 2020-11-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on esitellä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Näihin tavoitteisiin päästiin tutustumalla aihealueen keskeisiin tutkimuksiin. Työn tavoitteena oli luoda selkeä ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus erilaisista sisäilmatekijöistä. Työ on rajattu sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin ja ne on pyritty avaamaan mahdollisimman tarkasti. Sisäilman laatuun vaikuttavat todella monet eri tekijät yhdessä ja erikseen. Sisäilmaongelmia epäiltäessä onkin haastavaa yksilöidä sen lähteitä. Selkeitä ohjeita ja raja-arvoja ei ole vieläkään saatavilla ongelmien osoittamiseksi. Hyvän sisäilman takaamiseksi on tärkeää huolehtia talotekniikan ja rakenteiden kunnosta sekä siisteydestä. Ennakointi onkin avainasemassa sisäilmaongelmien ja niistä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisessä.

Factors that influence indoor air quality

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to get acquainted with the factors influencing indoor air quality. These objectives were achieved by reviewing key studies in the field. The aim of the thesis was to create a clear and easily understandable set of different indoor air factors. The work is limited to the factors affecting indoor air quality, and efforts have been made to open these as closely as possible. There are many different factors that influence the quality of indoor air together and separately. It is therefore challenging to identify the sources of indoor air quality problems. Clear guidelines and thresholds are still not available to address the problems. In order to ensure good indoor air, it is important to maintain the integrity and cleanliness of the building technology and structures. Foresight is therefore a key element in preventing indoor air problems and the resulting health damage.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santeri Hast, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.