University of Oulu

”Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee päivittäin työtä laadukkaan varhaiskasvatuksen eteen” : mielipidekirjoittajien käsityksiä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta

Saved in:
Author: Tourunen, Alisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 130
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011183129
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tourunen, 2020
Publish Date: 2020-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kinnunen, Susanna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää mielipidekirjoittajien käsityksiä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Tutkielmani tavoitteena on tarkastella, mielipidekirjoitusten kautta, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen liittyvien käsitysten vaihtelevuutta ja tätä kautta kartoittaa alan julkisuuskuvaa. Tutkimuskysymykseni on: Millaisia käsityksiä mielipidekirjoittajilla on laadukkaasta varhaiskasvatuksesta? Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu laadun käsitteen määrittelyn sekä laadun arvioinnin ympärille, joita tarkastelen pääasiallisesti suomalaisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Tutkin mielipidekirjoittajien käsityksiä, minkä vuoksi tutkimusmetodini on käsityksien tutkimukseen soveltuva fenomenografia. Tutkimukseni aineisto koostuu Kalevassa ja Helsingin Sanomissa 2016–2019 julkaistuista varhaiskasvatusta käsittelevistä mielipidekirjoituksista. Analysoin aineistoni fenomenografisen analyysimallin mukaisesti. Analyysin päätuloksena muodostui viisi kuvauskategoriaa, jotka ovat Laadukkaat rakenteet, Laadukas vuorovaikutus ja yhteistyö, Laadukas pedagoginen sisältö ja toiminta, Laadukkaan varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen sekä Laadukkaan varhaiskasvatuksen arvo, hyödyt ja kritiikki.

Tutkimukseni tuloksista voidaan havaita, että mielipidekirjoittajat käsittävät laadukkaan varhaiskasvatuksen rakentuvan useista eri tekijöistä. Mielipidekirjoittajien käsityksissä laadukkaat rakenteet yhdistettynä laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sekä laadukkaaseen pedagogiseen toimintaan tuottavat positiivisia hyötyjä niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin. Kirjoittajien käsitykset laadukkaista tekijöistä ovat osittain yhteneväisiä, mutta niistä löytyy myös vahvoja vastakkainasetteluja. Pääasiallisesti mielipidekirjoittajien käsityksissä korostuu näkemys, jonka mukaan varhaiskasvatusalan ammattilaiset tekevät parhaansa laadukkaan varhaiskasvatuksen eteen, haastavista olosuhteista huolimatta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alisa Tourunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.