University of Oulu

Hausdorffin ja affiinin ulottuvuuden yhtäsuuruus

Saved in:
Author: Kössö, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011183132
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kössö, 2020
Publish Date: 2020-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenpää, Esa
Reviewer: Järvenpää, Esa
Suomala, Ville
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa osoitetaan ehtokokoelma Hausdorffin ja affiinin ulottuvuuden yhtäsuuruudelle tasossa. Yleisesti iteroitujen funktiosysteemien eri fraktaaliulottuvuuksien yhtäsuuruutta on tutkittu jo suhteellisen kauan. Jos systeemi koostuu affiineista kuvauksista, eri ulottuvuuksien keskinäinen käyttäytyminen on suhteellisen huonosti tunnettu jopa tasossa. Tähän tutkielmassa hyödynnetään itseaffiinien ja Bernoullin mittojen Lyapunovin ulottuvuutta. Lyapunovin ulottuvuuden avulla johdetaan tuloksia joukoille. Toisin sanoen osoitetaan, että affiinia ulottuvuutta voidaan aina arvioida Bernoullin mittojen Lyapunovin ulottuvuudella, kun siirrytään alisysteemeihin. Lisäksi näytetään, että alisysteemeille voidaan taata säännöllinen käyttäytyminen tietyissä rajoissa. Alisysteemit esimerkiksi säilyttävät kartion aidosti ja vahva jaottomuus säilyy niihin siirryttäessä. Myös muiden erotteluehtojen säilymistä alisysteemeihin siirryttäessä tarkastellaan. Alisysteemien Lyapunovin eksponenttien ja entropian osoitetaan olevan lähellä Käenmäen mitan vastaavia suureita. Tutkielmassa esitellään lisäksi muista lähteistä muutamia eri ulottuvuuksiin ja niiden yhtäsuuruuksiin liittyviä tuloksia, joita käytetään riittävän ehtokokoelman todistamiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Kössö, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.