University of Oulu

Mythological archetypes in the legendarium of J.R.R. Tolkien and J.K. Rowling’s Harry Potter series

Saved in:
Author: Vehkomäki, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011183137
Language: English
Published: Oulu : A. Vehkomäki, 2020
Publish Date: 2020-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Toikkanen, Jarkko
Reviewer: Alarauhio, Juha-Pekka
Toikkanen, Jarkko
Description:

Abstract

This thesis introduces mythical archetypes in J.R.R. Tolkien and J.K. Rowling’s works. Tolkien’s legendarium is filled with various elements from other mythologies and if read side by side many points in which these myths cross with paths with his creations can be found. In this thesis Tolkien’s works represent the literary myth. Rowling’s Harry Potter series is a fantasy series targeted to children without the same level of mythology attached. High fantasy represented by Tolkien is known for being myth like in its nature. Tolkien has stated in Letter 131 that he wanted to create a mythology for England and knowingly borrowed elements from world’s mythologies and adapted them to his own writing. The branch of fantasy Rowling represents also uses many mythical elements without aiming to be mythical itself. It can be expected that there will be some examples of archetypal characters and symbols in the works of these two authors. It is also common to archetypes to be subconscious so there might even be common nominators that one would not think of as very likely at first.

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee myyttisiä arkkityyppejä J.R.R. Tolkienin ja J.K. Rowlingin teoksissa. Tolkienin legendaario on täynnä elementtejä maailman eri mytologioista, ja kun näitä luetaan rinnakkain, on havaittavissa risteyskohtia näiden välillä, mikä edustaa tässä työssä myyttistä kirjallisuuden muotoa. J.K. Rowlingin Harry Potter -sarja puolestaan on lapsille ja nuorille suunnattua fantasiaa vailla varsinaista myyttistä ulottuvuutta. Tolkienin edustamalle, niin kutsutulle korkealle fantasialle, on ominaista myyttisyys. Tolkien on myös tunnetusti pyrkinyt rakentamaan Englannille omaa mytologiaa, kuten hän kirjeessä 131 sanoo ja on tietoisesti lainannut maailman myyteistä asioita ja soveltanut niitä omaan tekstiinsä. Rowlingin edustama fantasian haara, lasten fantasia, käyttää myös paljon elementtejä mytologiasta pyrkimättä silti varsinaiseen myyttisyyteen. Onkin siis oletettavaa, että näiden kahden kirjailijan teoksista on löydettävissä esimerkkejä arkkityyppisistä hahmoista ja symboliikasta. Arkkityypeille on myös ominaista se, että ne ovat tiedostamattomia, joten teoksista on mahdollista löytää myös yllättäviä risteymäkohtia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Vehkomäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.