University of Oulu

Muoto, mitoitus ja materiaali : konserttisaliakustiikan integrointi osaksi arkkitehtuuria varhaisessa konsepti- ja luonnossuunnitteluvaiheessa : case Turun uusi konserttitalo

Saved in:
Author: Ala-Pöllänen, Hermanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.9 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011213184
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Ala-Pöllänen, 2020
Publish Date: 2020-11-23
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Pihlajaniemi, Janne
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Suunnitelmapainotteisen diplomityön aiheena on suunnitelma uudesta konserttitalosta Turun Itsenäisyydenaukion puistoon. Turun kaupunginhallitus on päättänyt keväällä 2020 nykyisen konserttitalon korvaamisesta Itsenäisyydenaukiolle sijoittuvalla uudisrakennuksella. Diplomityö ei liity hankkeen toteutussuunnitteluun, eikä sillä ole tilaajaa.

Pääpaino suunnittelussa on asetettu rakennuksen konserttisaliosan ratkaisemiseksi akustisesti ja arkkitehtonisesti onnistuneella tavalla siten, että akustiikka ja arkkitehtuuri muodostavat integraalisen toisiaan tukevan ja täydentävän kokonaisuuden. Suunnitelmassa pyritään myös huomioimaan parhaalla mahdollisella tavalla rakennuksen arkkitehtonisen kokonaisratkaisun hienovarainen sovittaminen osaksi Itsenäisyydenaukion olemassa olevien julkisten rakennusten herkkää sommitelmaa. Suunnitelma noudattaa soveltuvilta osin Schauman Arkkitehdit Oy:n Turun kaupungille vuonna 2019 laatimaa korvaavan uudisrakennuksen tilatarveselvityksen tilaohjelmaa.

Työhön sisältyy myös lyhyt 11 416 merkin kirjallinen teoriaosuus konserttisaliakustiikasta ja sitä koskevista viimeaikaisista tutkimuksista sekä 4697 sanan selostusosa. Kirjallisten osuuksien laajuus yhteensä on 16 113 merkkiä. Tutkielman tavoitteena on koota tiiviiseen ja helposti omaksuttavaan muotoon keskeisimpiä arkkitehtisuunnittelun varhaiseen konsepti- ja luonnosvaiheeseen vaikuttavia seikkoja akustiikan näkökulmasta. Tutkimusosassa esitellään myös erityisesti suomalaistukijoiden viime vuosina tekemiä löydöksiä, jotka ovat merkittävällä tavalla lisänneet ymmärrystä aiemmin tunnettujen akustisesti hyvien ratkaisumallien toimintamekanismeista.

Ulkopuolisina asiantuntijoina työlle toimivat: -professori Tapio Lokki, Aalto-yliopiston Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos, -Esa Laaksonen, arkkitehti SAFA

Form, scale and materials : integration of concert hall acoustics in architecture during early schematic design stages : case Turku new concert hall

Abstract

Subject of the design thesis is the new concert hall building in Itsenäisyydenaukio park in Turku, Finland. Turku city council decided in the Spring of 2020, that the existing concert hall building would be replaced with a newly built construction. The diploma thesis is not related to the actual realisation of the project, and it has not been prepared for an external client.

The main focus of the work is the resolution of acoustical and architectural design of the concert hall in an integrated manner, so that the architecture and acoustics of the hall form a mutually complementing whole. The design also aims to integrate the overall architectural solution of the building into the delicate composition of existing buildings on the site. The design is based on the room programme prepared by Schauman Arkkitehdit Oy for the use of the City of Turku in 2019.

The thesis also includes a brief survey of approximately 11 416 characters on the theory and research of concert hall acoustics, as well as a design description of 4697 characters. The written parts constitute 16 113 characters in total. The aim of the survey is to gather in a concise and easily applicable form the most important factors concerning the early schematic design stage of a concert hall. The survey also introduces recent remarkable findings that have significantly increased the knowledge and understanding of concert hall acoustics.

External experts for the thesis have been: -professor Tapio Lokki, D.Sc.(Tech.), Department of Signal Processing and Acoustics, Aalto University School of Electrical Engineering, -Esa Laaksonen, architect SAFA

see all

Subjects:
Copyright information: © Hermanni Ala-Pöllänen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.