University of Oulu

”Lock ’em up and throw away the key” : vuoden 1994 rikoslain uudistus ja rikollisuus yhdysvaltalaisessa lehdistökeskustelussa

Saved in:
Author: Nousiainen, Siiri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011253199
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Nousiainen, 2020
Publish Date: 2020-11-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Lepistö, Antti
Reviewer: Hakosalo, Heini-Eliisa
Lepistö, Antti
Description:

Tiivistelmä

Vuonna 1994 Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton hyväksyi suuren rikoslain uudistuksen. The Violent Crime Control and Law Enforcement Act sisälsi useita demokraattipuolueelle epätyypillisiä toimia, jotka tähtäsivät rikollisten ankarampaan kohteluun ja rangaistusten lisäämiseen. Rikoslain uudistuksesta käytiin paljon keskustelua amerikkalaisten lehtien palstoilla vuosina 1993–1994, kun lain valmistelu oli käynnissä.

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee vuoden 1994 rikoslain uudistuksesta lehdistössä käytyä keskustelua. Tutkimuksen lähdeaineistona toimivat aiheesta julkaistut mielipidekirjoitukset, kolumnit, artikkelit ja pääkirjoitukset sanomalehdissä ja aikakauslehdissä. Aineisto koostuu itsensä liberaaleiksi tai konservatiivisiksi määrittelemistä sanoma- ja aikakauslehdistä, joissa on käyty keskustelua rikoslain sisällöistä ja rikospoliittisista teemoista.

Tutkimus on aatehistoriallinen tutkimus ja siinä tarkastellaan, miten kirjoituksissa otetaan kantaa rikoslain uudistukseen ja lakipaketin sisältöihin suhteessa 1990-luvun alussa valinneeseen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Tutkimusmetodeja ovat teemoittelu, lähiluku ja kontekstualisointi. Tämä pro gradu -tutkielma täydentää Yhdysvaltain rikospolitiikan tutkimuksen aatehistoriallista näkökulmaa.

Tutkimuksen keskeiset tulokset rakentuvat liberaali- ja konservatiivilehdistön näkemyserojen ympärille. Liberaalilehdistö nosti keskusteluun lakiuudistuksen ongelmia. Liberaalikirjoittajat olivat huolissaan lakiuudistuksen mahdollisuuksista torjua tai vähentää rikollisuutta ja sen pelättiin kasvattavan vankimäärää entisestään. Konservatiivikirjoittajat taas näkivät vankilat välineenä vaarallisten yksilöiden säilömiseen ja vankimäärän kasvua pidettiin tästä luonnollisena seurauksena. Usko rikollisten kuntoutumiseen yhteiskuntakelpoiseksi oli konservatiivikirjoittajien keskuudessa heikko eikä valtion mahdollisuuksiin torjua rikollisuutta luotettu.

Rikollisuuskeskustelu oli 1990-luvun alussa osa kulttuurisotia, joita liberaalit ja konservatiivit kävivät amerikkalaisesta moraalista ja arvoista. Konservatiivilehdistössä rikollisuus nähtiin amerikkalaisen yhteiskunnan ja moraalin rappeutumisena ja perinteisten arvojen kuihtumisena. Kulttuurisodan vastapuolena pidettiin vasemmistoliberaalia eliittiä, intellektuelleja tai tiedeyhteisöä, joka jätti tavallisen amerikkalaisen huolet huomiotta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Siiri Nousiainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.