University of Oulu

Tekoälyn sovelluksia konetekniikassa

Saved in:
Author: Kokko, Kiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011253201
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kokko, 2020
Publish Date: 2020-11-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on esitellä tekoälyn eri sovelluksia konetekniikassa. Sovelluksia edeltää tekoälyyn liittyvän teorian läpikäynti, jotta sovelluksissa käytettäviä tekoälyn menetelmiä pystytään ymmärtämään. Teoriaosassa käydään läpi tekoälyn eri osa-alueet ja keskeisimmät käsitteet. Työssä tarkastellaan myös, mitä uutta tekoäly tuo konetekniikkaan ja millä keinoin. Työssä on käytetty apuna aiempien aiheeseen liittyvien tutkimusten tuloksia, tieteellisiä artikkeleita sekä kirjallisuutta. Tuloksina löydettiin useita erilaisia tekoälyn sovelluksia konetekniikassa ja koneoppimista käytettiin lähes jokaisessa tapauksessa. Tekoäly mahdollistaa tulevaisuudessa entistä tiiviimmän yhteistyön ihmisten ja koneiden välillä.

Applications of artificial intelligence in mechanical engineering

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to present different applications of artificial intelligence in mechanical engineering. Applications are preceded by a review of the theory of artificial intelligence in order to understand the methods of artificial intelligence used in applications. The theoretical part reviews the different aspects of artificial intelligence and the most important concepts. The thesis also examines what new artificial intelligence brings to mechanical engineering and by what means. The results of previous researches, scientific articles and literature have been used in this work. Several different applications of artificial intelligence in mechanical engineering were found and machine learning was used in almost every case. Artificial intelligence will enable even closer cooperation between human and machine in the future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kiia Kokko, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.