University of Oulu

”Playing by heart” : Suzuki-pedagogiikan mahdollisuudet taiteen perusopetuksessa

Saved in:
Author: Karppelin, Maarit1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011263202
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Karppelin, 2020
Publish Date: 2020-11-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on vertailla taiteen perusopetuksen musiikin opetussuunnitelman tavoitteita perinteisessä viulunsoitonopetuksessa Suzuki-pedagogiikan filosofiaan ja tavoitteisiin. Lisäksi työn tavoitteena on etsiä monipuolisia oppimis- ja opetusmenetelmiä motivoimaan oppilaita tavoitteellisessa musiikkiharrastuksessa. Toiveenani tutkielmassani on tuoda esille niitä piirteitä Suzuki-menetelmästä, jotka voisivat auttaa taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa.

Tutkielmassani käyttämäni aineiston perusteella suurimmat erot perinteisessä soitonopetuksessa ja Suzuki-menetelmässä liittyvät kappaleiden kuunteluun etukäteen, nuotinluvun opettelun ajoitukseen, kappaleiden kertaamiseen sekä harrastuksen alkuun pääsykokeilla tai ilman. Vanhemman kotiopettajan rooli on myös Suzuki-menetelmän erikoisuus, se mahdollistaa hyvin nuorten, jopa 3-vuotiaiden lasten soittoharrastuksen aloittamisen. Suzuki-menetelmän mukaan jokaisella on kyky oppia, siksi pääsykokeita ei järjestetä. Nuotinluvun opettelemisen hyödyt kouluikäisenä aloittavilla lapsilla ovat selvät perinteisen opetuksen puolella, jos nuotit ovat mukana opetuksessa alusta asti jollain tavalla, ja lapsi on itse kiinnostunut nuotinluvusta. Nuoremmilla aloittajilla nuotinluvulla ei puolestaan ole kiire. Kuulonvaraisten oppimismenetelmien käyttö ja korvakuulolta soittaminen herättää lapsissa ja nuorissa musiikin tulkinnallista puolta ja luovuutta, vapauttaa kuuntelemaan sävelpuhtautta, tarkkailemaan hyvää soittoasentoa sekä tuo opettajan ja oppilaan välille hedelmällisempää vuorovaikutusta.

Motivaatioon vaikuttaa monien tutkimusten mukaan se, miten innostavaa opetus on ja minkä verran oppilas pääsee itse vaikuttamaan ohjelmistoonsa. Myös vanhempien tuki voi auttaa motivaation lisäämisessä. Hyvien harjoittelutapojen oppiminen sekä harjoittelumotivaation ylläpitäminen ovat oleellinen osa soitonopiskelua ja yksi soitonopettajan tärkeimmistä tehtävistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maarit Karppelin, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.