University of Oulu

Akkutesterin toteuttaminen

Saved in:
Author: Kitunen, Osmo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202011273210
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Kitunen, 2020
Publish Date: 2020-11-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa akkutesteri, jolla voidaan tutkia alle viiden voltin akkujen ja patterien suorituskykyä. Akkutesteri suunniteltiin mittaamaan vain kapasiteettia ja lähtöimpedanssia, sillä niitä tutkimalla saadaan melko hyvä käsitys akun kunnosta, eikä kovin monimutkaista mittausjärjestelyä tarvita. Mittausdatan pohjalta laadittiin varaustilan ja lähtöimpedanssin suhdetta havainnollistavia kuvaajia, joissa SOC-käyrä ja lähtöimpedanssi on sovitettu samalle aika-akselille.

Laitesuunnittelun lähtökohtana oli, suunnitella Arduino-yhteensopiva piirilevy, joka sisältää akkujen lähtöimpedanssin ja kapasiteetin mittaamiseen tarvittavan elektroniikan ja kirjoittaa Arduinolle laitteen toimintaa ohjaava ohjelma. Akkutesteri suunniteltiin purkamaan akkuja vakiokuormalla. Lähtöimpedanssia mitattiin kaksinkertaistamalla akun kuormitus hetkellisesti 63 minuutin välein. Pienin mahdollinen purkuvastuksen arvo on 10Ω, joka rajoittaa suurimman mahdollisen purkuvirran alle puoleen ampeeriin.

Implementation of a battery tester

Abstract

The purpose of this bachelor’s Thesis was to design and implement a battery tester for sub five-volt batteries. Measurement systems for capacity and output impedance were implemented as the said characteristics give a relatively good representation of battery health, yet the needed measurement setup can be kept rather simple. To visualize the results SOC-curve and output impedance were plotted on the same time axis.

The basis of designing the device was to design an Arduino compatible circuit board containing electronics needed to measure battery capacity and output impedance and write a program for Arduino that controls the operation of the device. Battery tester was designed to drain batteries with a constant load. Output impedance was measured by doubling battery load momentarily every 63 minutes. The smallest available value for load resistor is 10Ω resulting in drain currents less than half an ampere.

see all

Subjects:
Copyright information: © Osmo Kitunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.