University of Oulu

Green deal -sopimukset Suomessa

Saved in:
Author: Pakanen, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012023224
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Pakanen, 2020
Publish Date: 2020-12-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja kiertotalouden edistämiseen etsitään kuumeisesti. Tärkeäksi käsitteeksi maailman parantamisessa on noussut kestävä kehitys. YK on listannut kestävän kehityksen tavoitteet, joiden tarkoituksena on tehdä maailmasta parempi paikka elää. Näillä tavoitteilla pyritään köyhyyden vähentämisen lisäksi huomioimaan paremmin ympäristö ihmisen toiminnassa ja varmistamaan kaikkien väestöryhmien hyvinvointi. YK:n asettamat tavoitteet on Suomessa päätetty toteuttaa yhteiskuntasitoumuksen ja siihen kuuluvien green deal -sopimusten avulla.

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan Suomen green deal -sopimuksiin ja niiden tavoitteisiin sekä niiden taustaan, eli Agenda2030 toimenpideohjelmaan. Green deal -sopimukset ovat vapaaehtoisia sopimuksia, jotka solmitaan valtion ja elinkeinoelämän tai julkisen sektorin kanssa. Sopimuksilla tavoitellaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia, joiden etenemistä seurataan. Green deal- sopimukset ja niihin tehdyt sitoumuksen kuuluvat Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumukseen. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on lisätä tietoisuutta green deal -sopimuksista ja sitoumuksista yleisesti, sekä tarkastella, mitä niillä voidaan saavuttaa. Työ on kirjallisuuskatsaus ja lopuksi olen tutkinut minkälaisia sitoumuksia yritykset ovat tehneet, kuinka paljon he ovat raportoineet tuloksista ja mitä toimenpiteitä on saavutettu. Tutkimuksesta selvisi, että sitoumuksilla saavutetuista tuloksista ei aina raportoida, vaikka pitäisi. Tutkimuksesta selvisi myös, että sitoumuksilla on saavutettu paljon hyötyjä ja usein yritykset haluavat parantaa toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Pakanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.