University of Oulu

Golfpallon liikeradan mallinnus

Saved in:
Author: Lintula, Petteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012023226
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Lintula, 2020
Publish Date: 2020-12-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni tavoitteena on luoda Python-ohjelma, jonka avulla voidaan mallintaa golfpallon lentoa tietyissä olosuhteissa. Työssä pyritään ottamaan huomioon keskeiset laskentaan vaikuttavat tekijät golfpallon kannalta.

Teorialähteinä on käytetty golfpallosta ja aerodynamiikasta kertovaa kirjallisuutta. Tietoa golfista on kerrottu omien kokemuksien sekä internetistä löytyvien lähteiden avulla. Python-ohjelmoinnin ohjeita sekä vinkkejä on myös etsitty internetistä.

Syntynyt ohjelma ei kykene täydellisesti kuvaamaan golfpallon lentorataa, sillä lento on draiverilla lyötäessä liian pitkä, sekä hitaammilla mailoilla lyötäessä liian symmetrinen. Saatuihin kaavoihin tehdyillä pienillä muutoksilla saadaan lennosta lähes todenmukainen. Ohjelman avulla saadaan yleinen käsitys siitä, millainen lentorata erilaisilla mailoilla lyötäessä palloille syntyy. Syntynyttä ohjelmaa voidaan pienin muutoksin hyödyntää monipuolisesti erilaisten kappaleiden lentoratojen tutkimiseen.

Modelling of golf ball flight trajectory

Abstract

The goal of my bachelor’s thesis is to create a python program that is able to model the flight trajectory of a golf ball under specific conditions. The program aims to take in consideration all the relevant factors that may affect the flight of a golf ball.

The theory behind the flight properties of a golf ball and aerodynamics has been mostly gathered from related literature and research. Information about golf as a sport has been gathered from the internet and from personal experience. Guides on writing the python program was searched from the internet.

The program that was created in this thesis is not capable of modelling the trajectory accurately. When hit with driver the flight is longer than in real world scenarios and when hit with lower speeds, the flight path is too symmetric. The program is still capable of giving insight on the flight paths of golf ball when hit with different clubs. The program that was developed could be used to model the flight of other bodies.

see all

Subjects:
Copyright information: © Petteri Lintula, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.