University of Oulu

Laparoskooppiset IPAA-leikkaukset Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2014–2018

Saved in:
Author: Kukkonen, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012053235
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kukkonen, 2020
Publish Date: 2020-12-07
Thesis type: Other thesis
Tutor: Klintrup, Kai
Reviewer: Mäkelä, Jyrki
Klintrup, Kai
Description:

Tiivistelmä

Colitis Ulcerosa on tulehduksellinen suolistosairaus, jota sairastavista potilaista noin 15–35% päätyy leikkaushoitoon sairauden vuoksi. Paksu- ja peräsuolen poisto yhdistettynä IPAA:han (ileal pouch anal anastamosis) on yleisin kirurginen hoitomuoto Colitis Ulcerosaa sairastavilla. Leikkaus voidaan tehdä joko 1- tai 2-vaiheisesti riippuen siitä, tehdäänkö kolektomia ja suolisäiliö samassa leikkauksessa vai erikseen. OYS:ssa IPAA-leikkaukset on vuodesta 2014 lähtien tehty laparoskooppisesti. Anastomoosisaumaa suojaava loop-ileostooma on OYS:ssa pyritty laittamaan jokaiselle IPAA-leikatulle. IPAA-leikkaukseen liittyy suhteellisen korkea komplikaatioiden ilmaantuvuus. Yleisimmät säiliön komplikaatiot ovat anastomoosisauman osittainen pettäminen, pussiitti, striktuurat ja fistelit. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää IPAA-leikkauksiin liittyviä komplikaatioita ja saada tietoa laparoskooppiseen IPAA-leikkaukseen liittyvistä tekijöistä.

Tutkimus suoritettiin prospektiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineiston muodostivat Colitis Ulcerosaa sairastavat potilaat, joille suunniteltiin IPAA-leikkaus Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosien 2014–2018 aikana. Aineiston koko oli 69 potilasta, joista 53:lle tehtiin IPAA-leikkaus. Tutkimusaineisto kerättiin ja analysoitiin IBM SPSS statistics-ohjelmalla.

Tulokset: Potilaista 83% leikattiin laparoskooppisesti. Naisten ja miesten välillä leikkaustekniikassa oli havaittavissa tilastollisesti merkitsevä ero (p=0.022), sillä naisista 96% leikattiin laparoskooppisesti, mutta miehillä vastaava luku oli 71,4%. Konversiolla leikattiin kuusi potilasta, ja heistä kaikki olivat miehiä. Varhaisia säiliökomplikaatioita (alle 30vrk) ilmaantui vain yhdelle potilaalle (1,9%), jolla ilmeni anastomoosisauman lekaasi. Yli 30 vuorokauden jälkeen säiliön myöhäisongelmia ilmaantui 26,4%:lle IPAA-leikatuista. Komplikaatioina olivat viidellä potilaalla pussiitti, viidellä potilaalla suolentoiminnan vilkkautta, kolmella potilaalla anastamoosisauman tulehdus ja yhdellä potilaalla striktuura. Suoja-avanteeseen liittyi suhteellisen paljon komplikaatioita (39,1%), ja 19,6%:lla suoja-avannepotilaista komplikaatioita oli useampia. Yleisimmät suoja-avannekomplikaatiot olivat suoja-avanteen runsas toiminta (6kpl) ja suoja-avanteen mataluus (6kpl), iho-oireet tai avannepussin pysyvyysongelmat (4kpl). Lisäksi komplikaatioina tavattiin striktuuroita (2kpl), prolapsi (1 kpl) ja tyriä avanteessa (3kpl). Suoja-avanteen komplikaation saaneista viidellä potilaalla ajauduttiin aikaistettuun sekluusioon. Suoja-avanteen komplikaatioista huolimatta suoja-avanteen saaneilla potilailla ei ilmennyt varhaisia säiliökomplikaatioita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Kukkonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.